HAKEMLİ 42 BİLİMSEL ÇALIŞMA Maskelerin Etkili ve Güvenli OLMADIĞINI Gösteriyor

Güncelleme tarihi: 18 Tem 2021



Yazıdan SATIR BAŞLARI…

● Bu makalenin amacı maske takıp takmamaya karar vermeye yönelik bir risk-fayda analizi yapabilmektir.

● Maske kullanmayanlar ile karşılaştırıldığında; maske kullanımı, genel nüfusta ve sağlık çalışanlarında grip benzeri hastalık veya grip vakalarında hiçbir azalmaya sebep olmamıştır.

● Yapılan çalışmaların hiçbiri, maske/solunum cihazı kullanımı ile grip enfeksiyonuna karşı koruma arasında kesin bir ilişki kurmamıştır.

● Bu analiz N95 maskelerinin viral enfeksiyonlara veya grip benzeri enfeksiyonlara karşı yüz maskelerine göre üstün koruma sağlamadığını ortaya çıkardı

● Bu çalışmada, cerrahi maskelerin gribe karşı hiçbir koruma sağlamadığı bulundu.

● 3.088 ameliyat üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, ameliyat sırasında maske kullanımının, maske kullanılmadığı duruma göre enfeksiyon insidansını biraz artırdığı bulunmuştur. Cerrahların maskelerinin hastalara yönelik koruyucu bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

● Öksürürken deneklerin gözlendiği başka bir çalışmada, "enfekte hastalar öksürdüğü sırada, cerrahi ve pamuk maskelerin SARS-CoV-2 virüslerini etkin bir şekilde filtrelemediği" ve test edilen maskelerin dış kısmında iç kısma göre daha fazla virütik parçacığın bulunduğu tespit edilmiştir.

● Yukarıda yer alan veriler, maskelerin patojenlere karşı etkili engellerden çok, normal solunumun tıkanma aracı olarak hizmet ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, gerek yetişkinler gerekse çocuklar söz konusu olsun, maskelerin genel halk tarafından kullanılmaması gereklidir.


Çalışmaların Konuları

► Maskeler solunum patojenlerinin (hastalığa sebep olan) bulaşmasını önlemede etkili midir?

► Maskelerin etrafında hava akışı

► Maskeler aracılığıyla penetrasyon (Virüsün hücre içine girişi, nüfuzu)

► N95 Maskeleri, Cerrahi maskeler, Bez maskeler, Covid-19’u engellemeye yönelik maskeler

► Spesifik olarak, cerrahi maskeler koronavirüslerin insandan insana iletimini durdurmada etkili midir?

► Maskeler güvenli midir? Yürüyüş veya diğer egzersiz sırasında

► N95 maskelerinin riskleri, cerrahi maskelerin riskleri, bez maskelerin riskleri

► Maske kullanımının yararlarına karşı riskleri tartma


 

Colleen Huber, 6 Temmuz 2020, PrimaryDoctor.Org

(Colleen Huber, Tempe, Arizona'da Naturopatik Tıp Doktorudur)


Maskeler ne etkili ne de güvenli : Bilimsel Bir Özet


Bu yazıda, Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde, kamusal alanlarda, uzun süreli kullanımlar da dâhil olmak üzere, yüz maskelerinin halk tarafından yaygın bir şekilde kullanımı incelenmiştir. Halk, medya ve hükümetler tarafından, hasta olmasa bile bir kişinin maske kullanmasının, Covid-19'un enfeksiyöz ajanı olan SARS-CoV-2 tarafından enfekte olmayı engellediği yönünde bilgilendirilmektedir.

Yazıda, hakemli tıp literatürü gözden geçirilerek, hem immünolojik hem de fizyolojik anlamda yüz maskelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu makalenin amacı, yüz maskelerinin etkinliğine ilişkin verilerin yanı sıra güvenlik verilerini de incelemektir. Her ikisinin de tek bir makalede incelenmesinin nedeni, bir bütün olarak genel halk için olduğu kadar her birey için de maske takıp takmamaya karar vermeye yönelik bir risk-fayda analizinin gerekli olmasıdır.



Maskeler solunum patojenlerinin bulaşmasını önlemede etkili midir?


Bu meta-analizde, yüz maskelerinin viral enfeksiyonların bulaşmasını engellemeye yönelik saptanabilir bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. (1) Sonuçlara göre:

"Maske kullanmayanlar ile karşılaştırıldığında; maske kullanımı, genel nüfus ve sağlık çalışanlarında grip benzeri hastalık veya grip vakalarında hiçbir azalmaya sebep olmamıştır."


Bu 2020 meta-analizinde, yüz maskelerinin enfekte kişiler tarafından (kaynak kontrolü) ya da genel toplumdaki kişiler tarafından (hastalığa karşı) duyarlılıklarını azaltmak için kullanılması durumunda, rastgele kontrollü denemeler yoluyla elde edilen kanıtların, laboratuvar onaylı grip iletimi üzerinde önemli bir etkiyi desteklemediği bulunmuştur. (2)

Yakın zamanda gerçekleşen başka bir çalışmada, maskelerin Covid-19’a karşı hiçbir özel etkisinin olmadığı; bununla birlikte, 31 çalışmanın 3’ünde, yüz maskesi kullanımı ile bağlantılı olarak, grip benzeri hastalık geliştirme olasılıklarında "çok az azalma" olduğu tespit edilmiştir. (3)

2019 yılında 2862 katılımcı üzerinde yapılan bu çalışma, hem N95 maskelerinin hem de cerrahi maskelerin "laboratuvar onaylı grip insidansında (Çev: risk altındaki toplumda belirli bir süre içerisinde ortaya çıkan yeni vakaların ortaya çıkış hızı) önemli bir fark ortaya çıkarmadığını" göstermiştir. (4)

2016 yılında gerçekleştirilen başka bir meta-analizi, sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 maskeleri ve cerrahi maskelere yönelik hem rastgele kontrollü denemelerin hem de gözlemsel çalışmaların, akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasına karşı bir fayda sağlamadığını ortaya koydu. Ayrıca akut solunum yolu enfeksiyonu iletiminin, “maskelerin ve solunum cihazlarının, iş günü boyunca saklanması ve yeniden kullanılması sırasında, tedarik edilen solunum koruyucu ekipmanın kontaminasyonu (Çev: mikrobik anlamda kirlenme)yoluyla olmuş olabileceği” bulundu. (5)

Maskeler ve grip iletimi üzerindeki etkileri ile ilgili, 2011 yılında gerçekleşen 17 çalışmanın meta-analizine göre; "yapılan çalışmaların hiçbiri, maske/solunum cihazı kullanımı ile grip enfeksiyonuna karşı koruma arasında kesin bir ilişki kurmamıştır."(6) Ancak, yazarlar maskelerin etkinliğinin erken, tutarlı ve doğru kullanımla bağlantılı olabileceğini düşünmektedir.

Yüz maskesi kullanımının da aynı şekilde, sağlık çalışanları arasında yüz maskesi olmayan kontrollere kıyasla soğuk algınlığına karşı koruyucu olmadığı tespit edilmiştir. (7)



Maskelerin etrafında hava akışı


Maskelerin viral parçacıkların ileriye doğru seyahatini engellemede etkili olduğu varsayılmaktadır. Maske takan bir kişinin yanında veya arkasında konumlandırılmış insanlar göz önüne alındığında, maskeli kişilerden virüs yüklü sıvı partiküllerinin, “büyük tehlike arz edebilecek yoğun geriye ve aşağıya doğru püskürtme de dâhil olmak üzere farklı sızıntı jetleri” ve "birkaç metreye kadar potansiyel olarak tehlikeli kaçak jeti" vasıtasıyla iletimi, maskelenmemiş kişilere göre daha fazla olmaktadır. (8)

Tüm maskelerin ileriye doğru hava akışını %90 veya daha fazla azalttığı düşünülmektedir. Ancak Schlieren görüntülemesi, hem cerrahi maskelerin hem de bez maskelerin kullanımının, herhangi bir maske takmama durumuna göre daha fazla kaş jetine (kaşlardan yukarı filtresiz hava akışı), sırasıyla 182 mm ve 203 mm, neden olurken, maskenin olmadığı durumda bunun fark edilebilir olmadığını gösterdi. Geriye doğru filtrelenmemiş hava akımının tüm maskelerde, maskenin olmadığı durum ile karşılaştırıldığında güçlü olduğu tespit edildi.


Hem N95 hem de cerrahi maskeler için, 0,03'ten 1 mikrona kadar atılan parçacıkların maskenin kenarlarında saptırıldığı ve her maskenin filtresinden parçacıkların ölçülebilir bir şekilde nüfuz edebileceği bulunmuştur. (9)



Maskeler aracılığıyla penetrasyon (Çev: Virüsün hücre içine girişi)


44 maske markası üzerinde yapılan bir çalışmada ortalama % 35.6 penetrasyon (+%34.7) olduğu saptanmıştır. Çoğu tıbbi maske %20'den fazla penetrasyona sahipken, "genel maskeler ve mendillerin aerosol (Çev: Hava içinde çözünmüş katı veya sıvı parçacıklar) filtrasyon verimliliği açısından koruyucu bir işlevi yoktu." Çalışmada, "Tıbbi maskeler, genel maskeler ve mendillerin solunum aerosollerine karşı çok az koruma sağladığı tespit edilmiştir."(10)

Bir aerosolün, bir gazdaki sıvı veya katı parçacıkların kolloidal (Çev: Gerçek çözelti ile heterojen karışımlar arasında yer alan ara karışım) süspansiyonu olduğunu hatırlamak yararlı olabilir. Solunum fonksiyonunda, ilgili aerosol içe çekilen veya dışarı verilen nefes içerisindeki bakteriyel veya viral partiküllerin süspansiyonudur.


Başka bir çalışmada, partiküllerin bez maskelere nüfuz etme oranı neredeyse % 97 ve tıbbi maskeler için % 44’dür. (11)



N95 Maskeleri


Honeywell bir N95 maske üreticisidir. Bunlar 0,3 mikronluk filtreye sahiptir. (12) N95 solunum cihazları bu şekilde adlandırılmaktadır çünkü; 0,3 mikron çapındaki partiküllerin %95'i, elektrostatik mekanizma ile maskeyi takan kişinin ön tarafından filtre edilir. Koronavirüslerin çapı yaklaşık 0.125 mikrondur.

Bu meta-analiz, N95 maskelerinin viral enfeksiyonlara veya grip benzeri enfeksiyonlara karşı yüz maskelerine göre üstün koruma sağlamadığını ortaya çıkardı. (13) Bu çalışmada, N95 maskelerinin cerrahi maskelere göre uygun şekilde solunum uyum testi (fit test) [Çev: Solunum Koruyucu Maskelerin kişinin yüzüne uyumlu olup olmadığı ya da kişiye hangi tip maskenin uygun olduğunun belirlendiği test] yapıldığında üstün koruma sağladığı ortaya çıktı. (14)

Bu çalışma, N95 maskesi takan 714 kişiden 624'ünün kendi maskelerini takarken görünür boşluklar bıraktığını ortaya koydu. (15)



Cerrahi maskeler


Bu çalışmada, cerrahi maskelerin gribe karşı hiçbir koruma sağlamadığı bulundu.(16) Başka bir çalışmada ise, Saureus (Çev: Staphylococcus aureus, Staphylococcaceae familyasından bir bakteri türü) partikülleri, influenza partiküllerinin çapının yaklaşık 6 katı olmasına rağmen; cerrahi maskelerde aerosolize inaktive edilmiş influenza partiküllerinin yaklaşık % 85 ve Staphylococcus aureus bakterilerinin yaklaşık % 90 penetrasyon oranına sahip olduğu tespit edilmiştir. (17)

3.088 ameliyat üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, ameliyat sırasında maske kullanımının, maske kullanılmadığı duruma göre enfeksiyon insidansını biraz artırdığı bulunmuştur. (18) Cerrahların maskelerinin hastalara yönelik koruyucu bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

...

...

Makalenin Devamı : Bilimsel Bir Özet: Maskeler Etkili ve Güvenli midir? - Sonsuz Ark