• Sahte Salgınla İlişkili Genel Sözler

  • Sahte Salgınla İlgili Bilgiler

  • Sahte Salgınla İlgili Görseller

  • Sahte Salgınla İlgili Tespitler

● “Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır” - Nutuk (Atatürk)

● Önce seni görmezden gelirler, Sonra sana gülerler, Sonra sana saldırır ve seni yakmak isterler. Sonra da anıtını dikerler. (Nicholas Klein)

● Alay etmek baskı gibidir. Uygar bir ülkede bir hareket, alay edilerek yok edilemediğinde yavaş yavaş saygı görmeye başlar (Mahatma Gandhi)

● Ülkenin senin için ne yapabileceğini değil, senin ülken için ne yapabileceğini sor (J.F.Kennedy)