top of page

DSÖ Sözleşmesine Karşı İmza Kampanyası


Videonun Metni :


Dünya Sağlık Örgütünün yeni plandemi sözleşmesi tasarısına karşı ülke çapında imza kampanyası düzenlenmesi çağrısında bulunmak istiyorum.

Bilindiği üzere bu sözleşme, ülkelerin egemenlik hakkına müdahale edilerek, sağlık adı altında kişi hak ve özgürlüklerine ağır saldırı içermektedir. DSÖ’ye verilmek istenen yetki ile, geçmişte olduğu gibi salgın yalanıyla virüs var sağlığımız için tedbir alınmalı diyerek eğitim, seyahat ve çalışma hakkı, zorunlu karantina ve sokak yasakları, işyeri kapatmalarına, zorunlu pcr testi ve aşı dayatması gibi kişilerin vücut bütünlüğüne, yaşama hakkına diktatörce saldırılması mümkün kılınmaktadır.

Böyle bir yetki devrini kabul etmiyor ve reddediyoruz. Tepkilerimizi bilinir ve görünür kılmak için, plandemi mücadelesi veren her arkadaşımızı bulundukları il ve ilçelerde mümkün olan en geniş katılımla imza kampanyası düzenlemeye çağırıyorum. Yine plandemi mücadelesi veren platformlar ve derneklerimiz ile Anadolu Birliği Partisinin 59 il ve 270 ilçede bulunan teşkilatlarını bu kampanyaya aktif olarak katılmaya davet ediyorum.

Acil gündem olduğundan 15 gün süre içinde toplanacak imzalar, 81 ilimizden temsilcilerce Ankara’da bir araya gelinip basın toplantısı yapılarak TBMM’ne sunulacaktır. Yine 81 ilden gelen temsilcilerce imza kampanyasının bir örneği de Cumhurbaşkanlığı’na sunulacaktır.

Ayrıca belirtmek isterim ki, Anayasamızda (m.68) “siyasi partilerin eylemleri insan hakları ve millet egemenliğine aykırı olamaz … her hangi bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz” amir hükmünü getirerek (m.69) bu hükümlere aykırılık halinde kapatma kararı verileceği belirtilmiştir.

Aynı hüküm siyasi partiler kanununda da (m.101) tekrarlanmıştır.

Gerek iktidar partisi gerekse muhalefet partileri, bu amir hükümlere aykırı söz ve faaliyet içinde olamazlar. Bu nedenle her il ve ilçede toplanan imzaların bir fotokopisi, bir basın açıklaması yapılarak Mecliste grubu bulunan beş partinin il ve ilçe başkanlıklarına bir üst yazı ile verilerek dikkatlerinin çekilmesi yerinde olacaktır.

Yine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına imzalı metinlerin bir örneği sunularak, Mecliste grubu bulunan partilerin faaliyetlerinin incelenmesi, egemenlik ilkesi ve kişi haklarına aykırı söz ve eylemlerin giderilmesi uyarısı yapılması, aksi halde gereğinin yapılması talep edilecektir.

İmza kampanyası metni web sitemize konulmuş olup çıktı alınarak il ve ilçelerde uygun şekilde insanlarımızın imzasına açılması dileğimi belirtir, plandemi mücadelesi veren can dostlarımın bilgilerine sunarım. Saygılarımla.


Hacı Ali Özhan

(17 Mayıs 2022)

 

İmza Kampanyası Metni :


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI’NA

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni plandemi sözleşme tasarısı ülkelerin imzasına açılmış olup imzalandıktan sonra onay için TBMM Başkanlığı’na sunulacaktır.

Bu sözleşme, ülkelerin egemenlik hakkına müdahale edilerek, sağlık adı altında kişi hak ve özgürlüklerine ağır saldırı içermektedir. DSÖ’ye verilmek istenen yetki ile geçmişte olduğu gibi sahte virüs ve salgın var, sağlığımız için tedbir alınmalı diyerek eğitim, seyahat ve çalışma hakkı, zorunlu karantina ve sokak yasakları, işyeri kapatmaları, hes kodu, maske, zorunlu pcr testi ve aşı dayatması gibi ve belki de daha ağır yasak ve baskılar ile kişilerin vücut bütünlüğüne, yaşama hakkına diktatörce saldırılması mümkün kılınmaktadır.

Biz aşağıda imzası olan vatandaşlar, anayasa ve kanun ile insan hakları evrensel beyannamesine aykırı böyle bir yetki devrini kabul etmiyor ve reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve ülkemizi temsil eden memurlar tarafından sözleşmenin imzalanmayarak red oyu verilmesi talebinde bulunuyoruz.

Eğer sözleşme imzalanıp TBMM Başkanlığınıza gelirse, genel kurulda onaylanmayarak red edilmesini istiyoruz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, Anayasamızda (m.68) “siyasi partilerin eylemleri insan hakları ve millet egemenliğine aykırı olamaz … her hangi bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz” amir hükmünü getirerek (m.69) bu hükümlere aykırılık halinde partinin, Anayasa Mahkemesince kapatılacağı belirtilmiştir. Bu hüküm SPK’ da (m.79, 101) tekrarlanmıştır.

Yukarıdaki nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca partilerin bu konudaki söz ve eylemlerinin incelenmesi ile egemenlik ilkesi ve temel kişi haklarına aykırı faaliyetlerin önlenmesi aksi halde gereğinin yapılmasını arz ve talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Adı soyadı Telefon İmza

imza kampanyası metni
.rtf
RTF dosyasını indir • 15KB

727 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

1件のコメント


HAAAAYYYYYIIIIIIIRRRRRR.... ‼️‼️‼️‼️‼️‼️😡😡😡😡😡😡😡

いいね!