top of page

Sağlığın Karanlık Yüzü - Dr. Uğur Yılmaz

Güncelleme tarihi: 18 Tem 2021


Bütün hastaneler kar amaçlı çalışır.

● İlaç üzerine kurulu bir sistemdir.

● Önce hastalığa göre bir ilaç uyduruluyor.

● Ondan sonra bilim adamları devreye giriyor.

● Zaten bilim adamları bunlarla direkt ilişki içindedir ve ordan yemlenir.

● Bilim adamlarına bunun ne kadar gerekli olduğu, hangi hastalıklarda kullanılacağı konusunda kitaplar, makaleler vs. yazdırılır.

● Bu şekilde ilacın uygulaması bilimsel bir temele oturtulmuş olur.

● Firmanın en büyük sıkıntısı o ilaca Türkiye'de satış iznini almak.

● Bunu birisi verecek. Neticede bir kişiye gelir dayanır bu.

● Kısa sürede bu yeni çıkan ilacın bütün piyasayı tuttuğunu görüyorsunuz.


Doktorların/hekimlerin görevi satılacak tıbbi ilaç, aşı, malzeme, cihaz ve tekniklerin pazarlanmasını sağlamaktır. Bu faaliyetleri için hekimlere performans ücreti olarak bilinen kâr payları dağıtılmaktadır.

**

Günümüz tıbbı veya sağlık sistemi uluslararası ilaç ve tıbbi malzeme firmaları tarafından belirlenmektedir. Modern tıp güncel uygulanan tıptır. Dolayısı ile modern tıp, "tıp karteli” tarafından belirlenen ve onun ticari çıkarlarına göre çalışan bir tıptır. ** Türkiye'deki sağlık sistemi de Dünya Bankası tarafından kurulmuş ve halen perde arkasında bu banka tarafından yönetilen bir sistemdir.


Dr. Uğur Yılmaz


Sağlığın Karanlık Yüzü Facebook GrubuKaynak : Uzman Tabip Araştırmacı Gazeteci Dr. Uğur Yılmaz ilaç da yapılan vurgun ağını anlatıyor - 11.04.2016


Uzman Tabip Araştırmacı Gazeteci Dr. Uğur Yılmaz Hastaneler Vurgunu - 18.04.2016

639 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


● “Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır” - Nutuk (Atatürk)

 

● Önce seni görmezden gelirler, Sonra sana gülerler, Sonra sana saldırır ve seni yakmak isterler. Sonra da anıtını dikerler. (Nicholas Klein)

● Alay etmek baskı gibidir. Uygar bir ülkede bir hareket, alay edilerek yok edilemediğinde yavaş yavaş saygı görmeye başlar (Mahatma Gandhi)

● Ülkenin senin için ne yapabileceğini değil, senin ülken için ne yapabileceğini sor (J.F.Kennedy)

bottom of page