top of page

Modern Tıbbın Hedef Kitlesi SAĞLIKLI KİŞİLERDİR !

Dr. Uğur Yılmaz

12.04.2023

Yazıdan SATIR BAŞLARI...

  • Modern Tıbbın, en gelişmiş model gibi algılanmaması gerekir.

  • Modern tıbın hedef kitlesi SAĞLIKLI kişilerdir.

  • Modern Tıp, yeni hastalıkların, tıbbi sorunların, sakatlık ve ölümlerin gelişmesine neden olur.

  • Sistem, uygulanan tedavilerin başarısızlıkları ve komplikasyonlarından da beslenir.

  • Bu sağlık sistemi, başlı başına bir YOLSUZLUK VE DOLANDIRICILIK sistemidir.

  • Bu kişiler kendilerine uygulanan gereksiz tedavi ve cerrahi girişimleri “sağlık hizmeti” sanıyor.

 

Türkiye'deki SAĞLIK SİSTEMİ Kimin Tarafından Kurulmuştur ve Nasıl İşletilmektedir? Tıp, yaralanma ve hastalıkların teşhisi, iyileştirilmesi, önlenmesi, tedavisi, palyasyonu (destek ve bakım hizmetleri) ile sağlığın geliştirilmesi süreci ile ilgili bilim ve uygulamadır.

Fizyoloji, anatomi, histoloji, biyokimya gibi bilim dalları tıbbi bilim dallarıdır.

Fakat bu bilim dalları ve dersleri kendi başına teşhis koymaz; hastalıkları tedavi etmez.


Diğer taraftan herhangi bir kişide var olan hastalığın saptanması, kişinin hasta olup olmadığına karar verilmesi, tanısal bir yöntem gerekiyorsa bunun tercih edilmesi, doğru teşhis konulması, hasta için en uygun tedavinin gene hasta için uygun bir zamanda ve bu konuda yetenekli bir hekim tarafından yapılması da hekimlik uygulamasıdır.


Burada bahsettiğimiz hekimlik GERÇEK HASTA VE HASTALIKLARLA ilgili teşhis ve tedavi ile ilgili bir meslek olup;

gerçek hasta ve hastalıklarla ilgilenmeyen tıp dalına tıbbi ürünlerin pazarlanması faaliyeti denir.

Bu faaliyetler sağlık kuruluşları vasıtası ile yapılmakla birlikte aslında bir ticari faaliyettir.

Bu tıp anlayışı, hastaneleri tıbbi ürünlerin gereksiz yere kullanıldığı ve kullandırıldığı sağlık AVM’lerine; hekim ve eczacıları da pazarlama elemanına dönüştürmüştür.


Tıp karteli sadece hekim ve eczacıları değil cumhurbaşkanlarından başlayarak, bakanları, her türlü siyasetçiyi, yöneticiyi, belediye başkanlarını da pazarlama elemanına dönüştürmüştür.

Bu tür bir hekimlik yapılış şekline göre sanat veya zanaat olarak isimlendirilebilir.

Hekimlik bir meslektir ve sadece hekimlik işi ile uğraşan hekimler bilim adamı değildir.


Modern tıbbın özellikleri nedir?


1. Modern tıp, günümüzde uygulanan tıp demektir. Bir ürün veya cihaz olmadığı için

en gelişmiş model gibi algılanmaması gerekir.

Özelliklerine ve gelişmesine baktığımız zaman bu zihniyetin pek de yeni olmadığını görürüz.


2.

Modern tıp, TIBBİ ÜRÜN TİCARETİDİR;

tıp kartelinin ürettiği ürünlerin satılması ve pazarlanması için düzenlenen sağlık piyasası sistemi demektir.


3.

Modern tıbbın hedef kitlesi: Sağlıklı kişilerdir.

4.

Modern tıp GEREKSİZLİKLER TIBBIDIR:

Bu piyasa sistemi tıp kartelinin gerçekte hiçbir hastalığı iyileştirmeyen ve iyileştirici bir etkisi olmayan ürünlerinin özellikle sağlıklı kişilerde gereksiz olarak kullandırılmasını amaçlar. Gerçek hasta ve hastalıkların tedavisinde de gereksiz teşhis ve tedavi yöntemleri kullanılır.


5. Modern tıp İATROENİK TIPTIR: Hem sağlıklı kişilerde hem de gerçek hastalarda gereksiz tedavi ve girişimlerin aşırı oranda kullanılması, tedavi ve girişime bağlı

yeni hastalıkların, tıbbi sorunların, sakatlık ve ölümlerin gelişmesine neden olur.

Sağlık giderlerinin artması için tıbbi tedavi ve girişim adı altında gereksiz işlemlerin aşırı oranda yapılması gerekir. Bu gereksiz tıbbi tedavi ve girişimler zararsız işlemler değildir. Gereksiz tedavi ve girişimler de yeni hastalık ve komplikasyonlara; bunlar da gene gereksiz başka tedavi ve girişimlere yol açar.

Sistem uygulanan tedavilerin başarısızlıkları ve komplikasyonlarından da beslenir.

Bu daha fazla tıbbi ürün, ilaç ve teknoloji kullanılması demektir.

Gereksiz tıbbi işlemlere (tıbbi ürün ve ilaç pazarlanması) bağlı gelişen komplikasyonlar ve ölümler denetlenmez ve sorgulanamaz. Zarara uğrayan kişiler ancak kazanamayacakları davalar açarak haklarını arayabilirler.


6.

Sağlık piyasası sisteminde devletlerin bir kontrolü, denetimi ve tercihi söz konusu değildir.

Bu piyasada kullanılan ürünler her türlü gümrük, vergi ve kontrolden muaf olarak ithal edilebilir ve serbestçe kullanılabilir. Her ülkede iç piyasada tıp kartelinin ürettiği ürünlerin dışında sisteme dâhil olmayan ülkelerin ürünlerinin kullanılması yasaktır. Devletin gümrükleri neoliberal sisteme dâhil olan ülkelerde açık; diğer ülkeler için kapalıdır. Bu da devletin ABD imparatorluğunun sınırları içinde olması anlamına gelir.


7. Sistem tekelci bir sistemdir: Bütün SHS bu sisteme bağlı olarak çalışmak zorundadır. Sistemin motoru zorunlu sağlık sigortacılığı sistemidir. Esas sistem bu olduğu için sağlık piyasasında yer almak isteyen resmi devlet ve üniversite hastaneleri ve özel hastaneler her ülkede merkezi sağlık sigortacılığı sistemine sağlık hizmeti SATAR.


8. Herhangi bir SHS na (Sağlık Hizmeti Sunucuları) başvuran hastalarda kullanılabilecek teşhis ve tedavi yöntemleri SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almaktadır. Henüz listede yer almayan çok pahalı SMA ve kanser ilaçları gibi ilaçlar da toplumsal kampanyalar ve davalarla listeye eklenmektedir. Hastanelerde çalışan hekimler bu teşhis ve tedavi yöntemlerini canlarının istediği gibi özgürce kullanır. SGK na sağlık hizmeti satan SHS,

ne kadar fazla gereksiz teşhis ve tedavi yöntemini kullanırsa o kadar fazla kar edebilir. Bu sistem gereksiz tedavi ve girişimlerin yapılmasını teşvik etmektedir.

9. Sağlık piyasasının temelinde neden SGK merkezli zorunlu sağlık sigortacılığı vardır? Bütün SHS’larının SGK’na bağlanmasının bir amacı da tıbbi ürünlerin kullanıldığı hastane faturalarının düzenli bir şekilde ödenmesinin sağlanmasıdır. Sistemin bir amacı da hem sigorta sisteminin hem de kişilerin kendi keselerinden yaptığı sağlık harcamalarının arttırılmasıdır. SHS’nın faturalarının düzenli ödenebilmesi için herkesten düzenli para toplanması gerekmektedir. Bu amaçla para toplanması da aslında bir sağlık vergisidir. Özel ve üniversite hastanelerinin daha fazla gereksiz tıbbi işlem yapması için bu hastanelere hastalardan da ilave ücret tahsil edebilme hakkı verilmiştir.

Hiçbir kontrol olmadığı için hastalardan ilave ücret adı altında haraç tahsil edilmektedir.

10.

Bu sağlık sistemi başlı başına bir YOLSUZLUK VE DOLANDIRICILIK sistemidir.

SGK sisteminde sağlık hizmeti satın alınması işlemi beyana dayanır. SHS, SGK’dan tahsil etmek istediği tutara göre faturaları düzenler. Beyan edilen aylık fatura tutarı dijital ortamda SGK MEDULA sistemine yüklenir. Bu faturaların örneklenen % 5’i üzerinden, hastanenin tek taraflı düzenleyip sisteme eklediği bilgi ve belgelere göre bilgisayar ekranından sözde bir hak ediş belirleme işlemi yapılır. Hastane tek taraflı olarak fatura düzenlediği için yapılan muayene ve işlemlerin sayısını arttırabilir; yapılmayan işleri yapılmış gibi gösterebilir; basit tıbbi müdahale ve tedavileri daha büyük ameliyat ve tedavi gibi gösterebilir; kullanılmayan ve kullanılması mümkün olmayan pahalı tıbbi malzemeleri kullanılmış gibi göstererek SGK sisteminden para tahsil edebilir. Bu konu daha sonra ayrıca ele alınacaktır. SGK sistemi kuruma hizmet satan hastaneleri korumak amacıyla düzenlendiği için, hastalardan gelen herhangi bir şikâyet ve soruşturma daima SHS lehine sonuçlandırılmaktadır. Bu sistemde % 0.5 oranında da olsa hak ediş kesintileri, cezai işlem ve yersiz ödeme kesintileri olabilmektedir. Bu kesintiler de hastanelerin SGK aleyhine açtıkları sahte alacak davaları ile tekrar geri alınmaktadır. Bu davalar daima SGK aleyhine sonuçlanmaktadır.

Kurumun denetim birimi ve avukatları daima bu davaların kaybedilmesi için çalışır.

Bunların örnekleri Kurum aleyhine Cumhuriyet Savcılığına yaptığım suç duyurusunda ayrıntıları ile belgelenmiş ve gösterilmiştir.


Türkiye’de bir sağlık sistemi sorunundan bahsettiğimde daima, "Benim için böyle bir sorun yok! Hasta olduğumda hastaneye gidiyorum; muayene olup ilaçlarımı alıyorum. Hastaneler eskisinden daha iyi; beş yıldızlı otel görünümünde. Mini etekli sekreter ve hemşireler bizi karşılıyor. Her yerden ilacımı alabiliyorum." diyorlar.

Bu kişiler kendilerine uygulanan gereksiz tedavi ve cerrahi girişimleri “sağlık hizmeti” sanıyor.

Düzenlenen ilaç raporları ile gereksiz ilaç tüketmeleri istendiği için; zamanında almadığı ilaçlar için eczanelerden aranmalarından memnun oluyor; hatta bazı eczaneler bu ilaçları evlere servis ediyor.

Onlar için bundan daha iyi bir sistem olabilir mi?


Dr. Uğur Yılmaz (12.04.2023)

Sağlığın Karanlık Yüzü Kitabının Yazarı


Sağlığın Karanlık Yüzü Facebook Grubu

627 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page