top of page

ENGELLENEN Korona-Bilgilendirme Toplantısı Hakkında...TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (*)

Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982

B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı


MADDE 34- (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)

Herkes, [ önceden izin almadan ] , silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.


Kaynak :

179 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page