top of page

Aşılar Hakkında Her Ebeveynin Bilmesi Gereken 10 GERÇEK

Güncelleme tarihi: 30 Haz 2021

Yazıdan SATIR BAŞLARI...

 • 1986'da doğan Amerikalı çocukların yalnızca %12,8'i kronik hastalıklara sahipti. Bu rakam aşılananlar kuşağında (1986'dan sonra doğanlarda) genişletilen aşı programı ile bağlantılı olarak %54'e yükseldi.

 • Bu sağlık sorunları arasında sinirsel gelişim bozuklukları, astım, alerji, zihinsel sağlık / davranış bozuklukları ve obezite bulunuyor.

 • Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılmış, hakemli dergilerde yayınlanmış ve sayıları gittikçe artan çalışmalar, kronik çocukluk çağı hastalıklarını aşılara bağlıyor.

 • "İçerik ne kadar zehirli, üretici ne kadar ihmalkar, zarar ne kadar ciddi olursa olsun" - şirketler yükümlülükten azad edilerek, 1986'da Ulusal Çocukluk Çağı Aşı Hasarları Yasası çıkarılmıştır.

 • Aşılar hasarlara yol AÇABİLMEKTE ve AÇMAKTADIR. Yaşanan gerçekler ve anekdotal kanıtlar, aşı hasarlarının nadir görüldüğü söylemini desteklemiyor.

 • Aşı Sonrası Olumsuz Olay Bildirim Sistemi VAERS incelemesinde, "aşılara bağlı olumsuz olayların %1'inden azı bildirilmektedir" sonucuna varılmıştır. CDC, VAERS bildirimlerini zorunlu veya otomatik hale getirmeyi reddetmiştir.

 • ABD'de CDC tarafından tavsiye edilen çocukluk çağı aşı programındaki aşıların hiçbiri klinik denemelerde inert tuzlu plasebo ile karşılaştırılarak test edilmemiştir. Aşılar, FDA tarafından "biyolojikler" kapsamında düzenlemeye tabi tutuluyor ve yeni ilaçlarla aynı düzeyde güvenlik denemelerinden geçirilmiyor.

 • Yüksek oranda aşılanmış topluluklarda sık sık boğmaca, kızamık ve su çiçeği salgınları görülmektedir. Aşılardan önce de birçok hastalıkta düşüş görülüyordu.

 • CDC bir aşı şirketidir, 56 adet aşı patentine sahiptir ve Çocuklar için Aşı programı yoluyla yılda 4,6 milyar dolarlık aşı dağıtmaktadır. Dahası, dev ilaç şirketleri, CDC Vakfı aracılığıyla, düzinelerce CDC programını fonluyor, içine adamlarını yerleştiriyor ve kontrol ediyor.CHILDREN'S HEALTH DEFENSE

(Çev. notu: ABD'de çocukların sağlığını savunan bir kuruluş)


Amerikalı çocuklardaki sağlıksızlık salgını 1986'dan sonra başladı. Bu durum, aşılama programında büyük bir artışa yol açan, Ulusal Çocukluk Çağı Aşı Hasarları Yasası'nın yürürlüğe girişiyle eş zamanlıdır.

1986'da doğan Amerikalı çocukların yalnızca %12,8'i kronik hastalıklara sahipti. Bu rakam aşılananlar kuşağında (1986'dan sonra doğanlarda) genişletilen aşı programı ile bağlantılı olarak %54'e yükseldi.


Aşılar Hakkında Her Ebeveynin Bilmesi Gereken 10 Gerçek


1. Çocuklar hiç bugünkü kadar hastalıklı olmadılar. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı HHS tarafından fonlanan 2011 tarihli bir araştırmaya göre, Amerikalı çocukların %54'ü ciddi kronik sağlık sorunlarına sahiptir. Bu sağlık sorunları arasında sinirsel gelişim bozuklukları, astım, alerji, zihinsel sağlık / davranış bozuklukları ve obezite bulunuyor.


2. Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılmış, hakemli dergilerde yayınlanmış ve sayıları gittikçe artan çalışmalar, kronik çocukluk çağı hastalıklarını aşılara bağlıyor. Bunlar Aşılara bağlı Olumsuz Etki Raporları ve aşı üreticilerinin ürün prospektüslerini de içermektedir. Dünyanın en agresif aşılama programı, ülkemize dünyanın en sağlıklı çocuklarını kazandırmadı. Toplam sağlık sonuçları açısından dünyada Kostarika'nın ardından 35. sıradayız ve bu durum ABD'yi bir çok açıdan, bebek ölümleri dahil, gelişmiş dünyanın en hasta ülkesi yapmaktadır.


3. Aşı üreticileri ve sağlık hizmeti verenler aşıların zararları için yükümlü tutulamıyor. Kongre, çocukluk çağı aşılarından kaynaklanan zararlar için - "içerik ne kadar zehirli, üretici ne kadar ihmalkar, zarar ne kadar ciddi olursa olsun" - şirketleri yükümlülükten azad ederek, 1986'da Ulusal Çocukluk Çağı Aşı Hasarları Yasası'nı geçirmiştir. Bu yasayla, HHS yönetimindeki Ulusal Aşı Zararları Telafi Programı (NVICP) oluşturulmuştur.

Tüketicilerin aşıların zararlarını karşılamak için ödediği para, 4,2 milyar dolardan fazladır. ABD'nin aşı programı 1986 tarihli yasadan sonra 3 katından fazla büyümüştür.


4. Aşılar hasarlara yol AÇABİLMEKTE ve AÇMAKTADIR. Yaşanan gerçekler ve anekdotal kanıtlar, aşı hasarlarının nadir görüldüğü söylemini desteklemiyor. HHS'nin sponsor olduğu ve Sağlık Hizmetleri Araştırmaları ve Niteliği Ajansı (Agency for Healthcare Research and Quality) tarafından yürütülen bir araştırmada, elektronik tıbbı kayıtlar kullanılarak izleme yapıldığında, her 39 aşıdan 1'inde aşıya bağlı hasarların ortaya çıktığı bulunmuştur.


5. Lisans-sonrası aşı güvenliğine dair gözlem süreci, Amerikan halkını ve dünyanın dört bir yanındaki çocukları korumakta başarısız olmuştur. Doktor ve hastaların gönüllü olarak, aşılara bağlı olumsuz etkileri bildirdiği Aşı Sonrası Olumsuz Olay Bildirim Sistemi VAERS'e (Vaccine Adverse Event Reporting System), 2018'de 412 ölüm, 1237 kalıcı sakatlık ve 4217 hastaneye kaldırılma dahil, 58,381 bildirim yapılmıştır. HHS tarafından fonlanan VAERS incelemesinde, "aşılara bağlı olumsuz olayların %1'inden azı bildirilmektedir" sonucuna varılmıştır. CDC, VAERS bildirimlerini zorunlu veya otomatik hale getirmeyi reddetmiştir.


6. ABD'de CDC tarafından tavsiye edilen çocukluk çağı aşı programındaki aşıların hiçbiri klinik denemelerde inert tuzlu plasebo ile karşılaştırılarak test edilmemiştir. Aşılar, FDA tarafından "biyolojikler" kapsamında düzenlemeye tabi tutuluyor ve yeni ilaçlarla aynı düzeyde güvenlik denemelerinden geçirilmiyor.

Klinik denemelerin ön-lisans süreci, bazen birkaç gün veya hafta olup, otoimmün hastalıklar veya kanser gibi uzun vadeli sonuçları değerlendirmeyi olanaksız kılacak kadar kısadır. Merck firmasının Recombivax hepatit B aşısının klinik denemelerinde 150'den az bebek yaşamlarının ilk günü yapılan her dozdan sonra sadece beş gün boyunca izlenmiştir.


7. HHS, aşılara bağlı zararları incelemeye ve aşı güvenliğini iyileştirmeye ilişkin yasal zorunluluklarını bugüne dek yok saymıştır. Artık aşıları güvenli hale getirmek için ilaç şirketlerini harekete geçirecek herhangi bir etken bulunmadığını farkeden Kongre, HHS'nin aşı kaynaklı hasarları incelemesini, aşı güvenliğini iyileştirme çalışmaları yapmasını ve Kongre'ye iki yılda bir rapor vermesini 1986'da zorunlu hale getirdi. HHS ise 30 yılı aşkın bir süredir Kongre'ye bir tek güvenlik raporu bile göndermedi.


8. Aşılar ne tümüyle güvenli ne de etkilidir, "sürü bağışıklığı" ise bir efsanedir. Sağlıklı bireylerin yaklaşık %2 ile %10'u rutin aşılarla antikor üretmemekte, aşıların yol açtığı bağışıklık zamanla azalmaktadır.

Yüksek oranda aşılanmış topluluklarda sık sık boğmaca, kızamık ve su çiçeği salgınları görülmektedir. Aşılardan önce de birçok hastalıkta düşüş görülüyordu. 20. yüzyılda insan ömrünün büyük oranda uzaması, aşılar değil, inşaat mühendisleri sayesinde gerçekleşmiştir.


9. Çocukluk çağı aşıları ve otizm arasındaki ilişkiyi inceleyen önemli aşı güvenlik çalışmalarında, kıdemli CDC yetkililerinin nasıl bilimsel sahtecilik yaptıklarına ve kanıtları nasıl yok ettiklerine dair tanıklık edebilme hakkı, CDC'deki Aşı Araştırmaları işinden ayrılan ifşacı Dr. William Thompson'ın (Ph.D.) elinden alınmıştır. Thompson federal ifşacı statüsü talep etmiştir ve CDC'nin üç yaşından önce KKK (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı yapılan siyahi erkek çocukların 3,36 kat daha fazla otizme yakalanma olasılıkları olduğuna ilişkin delilleri karartıklarını ileri sürmektedir.


10. Çıkar çatışmaları çocukların sağlığını baltalıyor. Aslını ararsanız, CDC bir aşı şirketidir, 56 adet aşı patentine sahiptir ve Çocuklar için Aşı programı yoluyla yılda 4,6 milyar dolarlık aşı dağıtmaktadır. Dahası, dev ilaç şirketleri, CDC Vakfı aracılığıyla, düzinelerce CDC programını fonluyor, içine adamlarını yerleştiriyor ve kontrol ediyor. CDC ve FDA, halkın çıkarını gözetmektense, aşı üreticilerinin çıkarlarına hizmet ediyor. Aşı endüstrisinin hacminin, 2025 yılı itibariyle 48 milyar dolara yükseleceği hesaplanıyor.ÇOCUKLARIN SAĞLIK SORUNLARIYLA İLGİLİ GERÇEKLER


 • Amerikalı çocukların yarısından fazlası (%54) bir ya da daha fazla kronik sağlık sorununa sahiptir.

 • 13-18 yaş grubunda her iki gençten birinin (%49,5) en az bir zihinsel sağlık bozukluğu tanısı bulunuyor.

 • CDC'ye göre her 6 Amerikalı çocuktan biri (%17) gelişimsel engellidir.

 • Her 8 Amerikalı çocuktan biri (%14) özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

 • Her 12 Amerikalı çocuktan biri (%8,4) astımlıdır.

 • Her 13 Amerikalı çocuktan birinin en az bir gıdaya alerjisi olup, gıda alerjisi olanların da beşte ikisinin, ölümcül yerfıstığı alerjisi dahil, şiddetli tepkileri vardır.

 • Her 285 Amerikalı çocuktan birine 20. doğum gününden önce kanser tanısı konulacaktır. Her yıl, 0-19 yaş grubundaki yaklaşık 15.780 Amerikalı çocuğa ve ergene kanser tanısı konulacaktır.Çeviri : M.K.Kaynak:

1.871 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör