top of page

Vitamin Dolandırıcılığı - Sağlık Piyasasının İronisine Eleştirel Bir Bakış

Güncelleme tarihi: 6 Nis

Yazıdan SATIR BAŞLARI...


 • "Vitamin" diye satılanlar aslında, çok sayıda zehirli ve agresif kimyasalın kullanıldığı bir üretim süreciyle oluşturulur.

 • Bir söz vardır : “Zehiri dozu yapar.” Ancak gerçek şu ki; zehir her zaman zehir olarak kalır - daha küçük dozlarda bile.

 • İlaç endüstrisine olan güvensizliğin arttığı günümüz toplumunda, pek çok kişi daha doğal bir seçim yapma umuduyla alternatif sağlık ürünlerine yönelme eğiliminde. Ancak ironik bir şekilde, vitamin takviyeleri de dahil olmak üzere bu alternatiflerin çoğu, artan eleştirilere maruz kalan aynı ilaç şirketlerinin elinde.

 • Pek çok vitamin takviyesi kullanıcısı fakında olmadan ekstraksiyon işleminin çok basit olduğunu varsayıyor: karpuz tohumlarına benzeyen belirli "vitamin moleküllerinin" bir meyveden nazikçe izole edildiğini ve daha sonra saf bir konsantre oluşturmak üzere bir araya toplandığını hayal ediyorlar. Ancak bu varsayım gerçeklikten uzaktır!

 • Vitamin haplarınızın doğanın bir hediyesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün! 


İlaç endüstrisine olan güvensizliğin arttığı günümüz toplumunda, pek çok kişi daha doğal bir seçim yapma umuduyla alternatif sağlık ürünlerine yönelme eğiliminde. Ancak ironik bir şekilde, vitamin takviyeleri de dahil olmak üzere bu alternatiflerin çoğu, artan eleştirilere maruz kalan aynı ilaç şirketlerinin elinde.

Tüketici davranışının ironisi

Büyük ilaç şirketlerinin entrikalarını anlama isteği ile satın alma davranışı arasında dikkate değer bir tutarsızlık var.

Pek çok tüketici, karşı olduklarını düşündükleri şirketler tarafından üretilen vitamin haplarına yatırım yapıyor.

Bir ürünün 'doğal' veya 'organik' olarak etiketlenmesi nedeniyle otomatik olarak daha iyi veya daha sağlıklı olduğu inancı, çoğu zaman üretim süreçlerinin gerçekliğini gözden kaçırıyor. Bu ürünler cennet gibi bir doğal ortamda değil, ilaç şirketlerinin kullandığı laboratuvarlarda üretiliyor.


Vitamin takviyelerinde gerçekte ne var?

Vitaminlerin üretiminde, askeri kimyasal silahların üretiminde kullanılanlar veya endüstriyel toksik maddeler olarak bilinenler de dahil olmak üzere çeşitli kimyasallar kullanılır; formaldehit, siyanür (hidrosiyanik asit), sülfürik asit, amonyak, aseton, paladyum bunlardan birkaçıdır.

Bu bilgiler kamuya açıktır ve bu maddelerin sentezi veya ekstraksiyon prosesi hakkındaki bilimsel yayınlarda bulunabilir.

İlaç ve besin takviyelerinin iç içe geçmesi

Tüm şirketlerin yalnızca ait oldukları grup adı altında faaliyet gösterdiğine inanmak bir yanılgıdır. Gerçekler, büyük ilaç şirketlerinin besin takviyeleri pazarında önemli bir rol oynadığını göstermektedir:


- Pfizer ve Wyeth : Wyeth'in satın alınmasıyla Pfizer, portföyünü dünya çapında lider bir multivitamin markası olan Centrum markasını da içerecek şekilde genişletti.


- BASF ve Cognis : BASF, Cognis'i satın alarak besin takviyeleri de dahil olmak üzere sağlık ürünlerine yönelik özel kimyasallar konusunda uzmanlaştı.


- Nestlé Health Science : Nestlé, Garden of Life ve Pure Encapsulations markalarını içeren Atrium Innovations'ın satın alınması da dahil olmak üzere, Nestlé Health Science bölümü aracılığıyla tıbbi beslenme ve besin takviyeleri pazarına yatırım yaptı.


Bu örnekler, ilaç firmaları ile besin takviyesi pazarının ne kadar yakından iç içe olduğunu göstermektedir.

Bu, daha "doğal" bir alternatif arayışının çoğu zaman birçok kişinin uzaklaşmak istediği aktörlere yol açtığını gösteriyor.


Çözüm

Sağlık ürünleri ve besin takviyelerine ilişkin karar, sağlam bilgiye ve bu ürünlerin menşei ve üretimine ilişkin eleştirel bir değerlendirmeye dayanmalıdır. İlaç endüstrisine karşı çıkıp ürünlerine sadık kalmanın ironisi, bilinçli seçim yapma ve sağlık ve sağlıklı yaşam konusunda daha derin bir araştırma ihtiyacını vurguluyor.


Kaynak : 


💊"Vitamin molekülü" - Yanıltıcı bir terim


“Vitamin” terimi yanıltıcıdır. Yaklaşık 1 ila 2 nanometre boyutunda spesifik, tek bir molekül fikrini akla getiriyor. Ancak bu moleküllerin izole bir biçimde var oldukları ve tam olarak doğada bulundukları varsayımı, molekül kavramının zorladığı bir yanlış yorumlamadır.


Gerçekte elma, salatalık, balık vb. gibi doğal gıdalar, "vitaminler" gibi izole edilmiş moleküller fikriyle değil, bütünüyle işe yarar. Vitaminlerin tek, izole moleküller olarak hareket ettiği fikri basit ve dolayısıyla yanıltıcı bir kavramdır.

"Vitamin" diye satılanlar aslında yeni oluşturulmuş bir üründür. Çok sayıda zehirli ve agresif kimyasalın kullanıldığı bir üretim süreciyle oluşturulur ve bir ham maddeye dayanır.

🧪 Yapay ürün “Vitamin”


Mevcut tartışmadaki temel sorun, birçok insanın moleküler anlayışının yeterince gelişmemiş olmasıdır. Son ürünün (aslında hiçbir zaman doğal gıdalarda bulunmayan tamamen yeni bir ürün) tek, saf bir molekül olduğuna dair genellikle yanlış bir kanı vardır.


Yanlış kanıya göre bu molekül, kapsamlı saflaştırma süreçleri yoluyla bir gıda kaynağından izole edildi ve etkileri, randomize kontrollü çalışmalarda kesin olarak kanıtlandı.


Gerçekte nihai ürün karmaşık, çok aşamalı bir üretim sürecinin sonucudur.

Sonuç, toksik kimyasallarla birçok karmaşık prosedürden ve pişirme, buharda pişirme ve kurutma gibi işlemlerden, kısacası bir tür "madde kalıntısı"ndan oluşan yeni bir ürün veya hatta bir yan üründür.

Kaynak : 


Vitamin Karteli: Kimya Devleri Piyasayı Nasıl Yönetiyor ve Yeşil Sağlık Yanılsamasını Nasıl Satıyor


Doğanın yanılsaması

Vitamin haplarınızın doğanın bir hediyesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün!

Organik etiketinin arkasında büyük kimya şirketlerinin gölgeleri yatıyor. Evet, doğru: İnsanların güvendiği "mucize haplar" doğrudan, piyasaya hakim olmakla kalmayıp onu bir kartel gibi manipüle eden endüstriyel devlerin (F. Hoffmann-La Roche, BASF ve Co.) laboratuvarlarından geliyordu.


Tüketici algısı

Birçok tüketici, çeşitli seçeneklere sahip olduğunu ve "vitaminler" ve "diyet takviyeleri" pazarının sağlıklı rekabetle karakterize edildiğini varsaydı.

Ancak kartelin ortaya çıkması, sektörün aslında piyasayı kendi lehlerine manipüle edebilen birkaç oyuncunun hakimiyetinde olduğunu gösterdi.

Aşağıdaki örnekler ilaç firmaları ile besin takviyesi pazarının ne kadar yakından iç içe geçmiş olduğunu göstermektedir. Bu, daha "doğal" bir alternatif arayışının çoğu zaman birçok kişinin uzaklaşmak istediği aktörlere yol açtığını gösteriyor.


Skandalı ortaya çıkarmak

Her şey 90'lı yıllarda ortaya çıktı: fiyat sabitleme, pazar bölünmesi, yapay olarak şişirilmiş maliyetler - hepsi tüketicilerin sırtına bindi. F. Hoffmann-La Roche yarım milyar dolar para cezası ödedi, BASF da bundan pek az değil. Suçları mı? Her evde bulunan vitaminlerin hepimizin ödediği fiyatlarla kontrolü.


Yargının rolü

ABD Adalet Bakanlığı, içeriden edinilen bilgilerin ve şirketleri yasa dışı faaliyetlerini ifşa edenleri ödüllendiren Kurumsal Pişmanlık Programının yardımıyla vitamin kartelini ortaya çıkardı.


Bir uyandırma çağrısı

Bu açıklama, sağlık ürünlerinin "yeşil" ve "etik" kaynaklardan geldiğini düşünen herkesin yüzüne atılan bir tokattır.

Gerçek şu ki: Vitamin endüstrisi, çıkarları hiç de doğal olmayan kimya devlerinin elinde.

Umut etmek yerine harekete geçin

Uyanma vakti! Soru sorun, gerçek sürdürülebilirliği destekleyin ve büyük isimler karşısında kör olmayın. Sağlığınız ve vicdanınız gerçeği hak ediyor.

Ne zamandan beri bu kimya şirketlerine güveniyorsun?Kaynaklar : 


Vitamin Dolandırıcılığı - Vitamin molekülü değilse nedir?


💢 Bir vitamin ürünüyle ilgili yanılgı

Pek çok vitamin takviyesi kullanıcısı fakında olmadan ekstraksiyon işleminin çok basit olduğunu varsayıyor:

karpuz tohumlarına benzeyen belirli "vitamin moleküllerinin" bir meyveden nazikçe izole edildiğini ve daha sonra saf bir konsantre oluşturmak üzere bir araya toplandığını hayal ediyorlar. Hayallerinde bu moleküller, son üründe karışmamış bir formda bulunur ve diğer meyve dokularından ayrılarak doğal halleriyle aynı etkiye sahiptir.

Ancak bu varsayım gerçeklikten uzaktır!

💢 Gerçekte nihai ürün nedir?


İnsanlar "vitaminler" hakkında konuştuğunda ve yalnızca 1 ila 2 nanometre büyüklüğündeki bireysel moleküllerden bahsettiğinde, bu daha çok teorik bir fikirdir.

Örnek olarak besin takviyeleri için askorbik asit (C vitamini) üretimini ele alalım:


Laboratuvarda genellikle Reichstein süreci adı verilen ve birkaç karmaşık adım içeren bir süreç kullanılır :


 1. İlk olarak, genetiği değiştirilmiş mısırdan (üretme yoluyla uygun şekilde oluşturulmuş) elde edilen D-glikoz, katalizör olarak nikel kullanılarak D-sorbitol'e dönüştürülür.

 2. Bu D-sorbitol, Acetobacter bakterisi tarafından L-sorboza dönüştürülür.

 3. L-sorboz daha sonra aseton (oje çıkarıcıdan bilinir) ve bir asit kullanılarak diaseton L-sorboza dönüştürülür.

 4. Bir sonraki adımda potasyum permanganat, diaseton-L-sorbozu diprogulik asite dönüştürür.

 5. Diprogulik asit ısıtılarak ve su ilave edilerek gulonik asite dönüştürülür.

 6. Bu gulonik asit, platin tarafından katalize edilen bir reaksiyon yoluyla en sonunda askorbik asite dönüştürülür.

 7. Elde edilen askorbik asit daha sonra diğer yardımcı maddelerle karıştırılarak C vitamini tozu ve tabletleri üretilir.

🚨 Kısacası: Son ürün, karpuz tohumlarıyla karşılaştırılabilecek bireysel moleküllerin saf izolasyonunu temsil etmez,

tamamen yeni bir ürün veya yan üründür.

Bir ham maddeden çok sayıda işlem aşaması yoluyla, bazen toksik ve agresif kimyasallarla (temel olarak bir test tüpündeki kalıntı) oluşturulan bir karışımdır (madde).


❗️Sentetik olarak üretilen askorbik asidin, organizmada doğal kökenli olduğu varsayılan bir “vitamin” modeline benzemesi mümkün değildir. Bu nedenle gerçek yemek yemek en iyi seçimdir❗️


Kaynak : 


Vitamin dolandırıcılığı – Takviyeler gerçekten ne kadar güvenli?


❗️Sağlık ve refah için sıklıkla övülen bir "mucize tedavi" olan "Vitamin D3"ün yalnızca 1,5 ml (yaklaşık 300.000 IU'ya eşdeğer) miktarlarda aşırı derecede toksik etkiye sahip olabileceğini biliyor muydunuz? Karşılaştırıldığında, kimsenin günlük olarak küçük miktarlarda vücuda iyi geldiğini iddia etmeyeceği günlük bir ağrı kesici olan ibuprofen neredeyse zararsız görünüyor.


Düşünün : Bir fare için, damla başına 10.000 IU içeren yalnızca 8 damlalık bir "D3 vitamini takviyesi" dozu ölümcül olabilir. İnsanlarda 30 damla, yani sadece 1,5 ml tehlikeli toksisiteye yol açabilir. Ancak ibuprofen ile potansiyel olarak tehlikeli olması gereken 2400 mg'dan fazla miktardan bahsediyoruz; bu miktar 320 kat daha yüksek bir miktara eşdeğerdir!


Toksisite sınırı bu kadar darken nasıl oluyor da “D3 Vitamini”nin sağlığa faydalarından bu kadar rahat söz edebiliyoruz? 🤔


İbuprofen gibi bir ilacın dozajı konusunda ihtiyatlı olmamız, ancak sıklıkla kritik olmayan yüksek dozlarda "D3 vitamini"nin zararsız, hatta sağlıklı olduğunu düşünmemiz çelişkili değil mi?

Üzerinde Düşünün :

Sentetik bir madde "D3 Vitamini" oluşturulması, hayvansal yağın heksan, aseton, etanol gibi toksik çözücüler ve paladyum gibi agresif katalizörler kullanılarak ışınlanmasıyla elde edilir; bu, biyolojik organizmadaki gerçekliği taklit etmeyen, doğal olanı taklit eden bir işlemdir.

Vücudun şüpheli kimyasallarla dengesi bozulur.

Bir söz vardır : “Zehiri dozu yapar.” Ancak gerçek şu ki; zehir her zaman zehir olarak kalır - daha küçük dozlarda bile. Değişen tek şey, verilen hasar ve vücudun temizlemek için harcadığı çabanın miktarıdır. Sağlık açısından bakıldığında zehirli bir maddenin alınması kesinlikle tavsiye edilmez.

Kaynaklar : 


BESİN TAKVİYELERİ (vitamin, mineral vb.) neden beslenme sorunlarımıza çözüm olamıyor?


Sağlık için mucize hap arayışının son durağı genellikle besin takviyeleri oluyor.


Ancak David R. Jacobs Jr ve Linda C. Tapsell tarafından

Proceedings of the Nutrition Society'de yayınlanan bir çalışma, bunun bir yanıltmaca olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalarının özü :

Doğal bağlamlarından uzak, “izole edilmiş besinler” yarardan çok zarar verir. Bütün haldeki (işlem görmemiş) gıdalar, besin sinerjisi yoluyla benzersiz sağlık yararları sunar;

bu, BESİN TAKVİYELERİ'nin göz ardı ettiği bir husustur.


❗️Çalışmanın ana sonucu:

“Vitamin ve mineral preparatları (hapları)” ilaçtır. Beslenme ancak besinler yoluyla sağlanabilir.

Büyük, randomize, uzun vadeli klinik çalışmalar şunu gösteriyor:

BESİN TAKVİYELERİ umulan olumlu etkilere ulaşmıyor, aksine riskler içeriyor.

İşte araştırmanın net mesajı:


💢 Besin sinerjisi

Yalnızca bütün haldeki gıdalar, sağlığımızı korumak için bütünlük içinde çalışan besinlerin etkili bir karışımını sağlar.


💢 İlaç olarak izole edilmiş besinler

Çalışma, "izole besinlerin" diyetin bir parçası olmaktan ziyade ilaç olarak görüldüğünü öne sürüyor. Ancak ilaçlardan farklı olarak bunlar aynı titizlikle incelenmiyor veya düzenlenmiyor.


💢 Hızlı düzeltme yanılsaması

BESİN TAKVİYELERİ "beslenme eksikliklerine" basit bir çözüm önermektedir. Sağlığın gerçek anahtarı mı? Bütün halde bulunan, kaliteli gıdalardan oluşan dengeli bir beslenme.


💢 Hafife alınan riskler

Aşırı dozun tehlikeleri ve "izole besinler" ile ilaç etkileşimleri sıklıkla göz ardı edilmektedir.


💡Bu nedenle bir sonraki besin takviyesini almadan önce durmalı ve çeşitli, bütün halindeki gıdalarla beslenmemizi daha iyi hale getirip getiremeyeceğimizi düşünmeliyiz.

Artık temellere dönmenin ve hap yanılsamasına güvenmek yerine beslenme sinerjisinin gücünden yararlanmanın zamanı geldi.


Kaynak : 


Vitamin Dolandırıcılığı - Fenton Reaksiyonu


Örneğin, demir ve askorbik asit ("C Vitamini") içeren bir besin takviyesini ele alalım; ikincisi laboratuvardaki toksik kimyasalların bir araya toplanmasından yapılmıştır. Bu maddelerin aynı anda alınması mide-bağırsak sisteminde Fenton reaksiyonu olarak bilinen bir reaksiyona neden olabilir. Bu, bağırsak dokusuna saldıran, iltihaplanma ve ülsere neden olan son derece zararlı reaksiyonlar yaratır.

Peki doğal demir ve "C vitamini" içermesi gereken gıdaları tükettiğimizde neden bu etki ortaya çıkmıyor?

Fark? Doğa, bu besinleri, doku yapısını ve temel maddeyi, sentetik ürünlerle taklit edilemeyecek bir karmaşıklıkta “paketler”. Bir elma veya bir parça et sadece bir "C vitamini" veya demir kaynağı değildir; doğal formunda bulunan ve vücut tarafından en iyi şekilde kullanılabilen temel besin maddeleri ve bileşiklerle dolu bütünsel bir pakettir.

💡Kimya laboratuvarından çıkan ve standart olarak belirlenmiş “besin takviyeleri”ne karşı tavrımızı eleştirel bir şekilde incelemenin zamanı geldi mi?

Kaynaklar :

548 görüntüleme

Comments