top of page

SAHTEKARLIĞIN Temel Taşı PCR Testleri Neden % 100 Geçersizdir

Yazıdan SATIR BAŞLARI...

  • Artık birçok kişi PCR testinin bulaşıcı bir virüsü tespit edemediğini bilmektedir. Bu durumu PCR testinin mucidi Kary B. Mullis de doğrulamış, hatta virüs tespitine dair bilimsel bir kanıt elde edebilmek için resmi kaynaklara göre HI-virüsünü (HIV) bulduğu söylenen Prof. Luc Montaigner’le bile görüşmüştür. Fakat o da tek bir kanıt dahi sunamamıştır.

  • Bu yazıda PCR testinin geçerliliğini sorguluyoruz. Fakat böyle bir şey yoktur. Temel olarak iddia konusu virüsün Koch esaslarına uygun olarak saf bir izolasyonu olmadan Dünya’daki hiçbir test, iddia konusu virüsü tespit edemez.

  • Yazıdaki maddeleri okuyunca bu testin %100 geçersiz olduğunu göreceksiniz. PCR testi, bazılarının garip bir şekilde herhangi bir mantık olmaksızın iddia ettiği gibi altın bir standart değildir.

  • Testin geliştiricisi Virolog Drosten'in PCR testi, hiçbir şekilde doğrulanıp onaylanmış olamaz çünkü testi duyurduklarında Çinliler söz konusu virüsün genetik bir dizisini temsil edebilecek "birçok" kısa gen dizisinin izolasyonunu içeren olayın başlangıcındaki ilk raporlarını henüz yayınlamamıştı.

  • ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin test kılavuzunda (s.38) şöyle yazıyor : "Viral RNA'nın saptanması, bulaşıcı bir virüsün varlığını veya klinik semptomların sebebinin 2019-nCoV olduğunu göstermeyebilir. Bu test, 2019-nCoV enfeksiyonunun tedavisini izlemek için oluşturulmamıştır."

  • Covid-19 Test Kiti üreticisi Creative Diagnostics'in Ürün Bilgilerinde şöyle yazar : Bu ürün yalnızca araştırma amaçlıdır ve teşhis amaçlı kullanım için tasarlanmamıştır.

  • 57 Arjantinli balıkçının denize açılmadan önce yaptırdıkları test negatif çıkmış ve 35 gün denizde bir nevi karantinada kalmış olmalarına rağmen, dönüşlerinde yaptırdıkları test sonucu pozitif çıkmıştır. Burda bir kez daha PCR testinin saçmalığını görüyoruz.


 


PCR testi doğrulanmış/onaylanmış geçerli bir test değildir !


Artık birçok kişi PCR testinin bir virüsü tespit edemediğini bilmektedir. Bu durumu PCR testinin mucidi Kary B. Mullis de doğrulamış, hatta ciddi bir tezat yani kendi içinde bir çelişki olarak tanımlamıştır. Mullis, bilimsel bir kanıt elde edebilmek için resmi kaynaklara göre HI-virüsünü (HIV) bulduğu söylenen Prof. Luc Montaigner’le bile görüşmüştür. Fakat o da tek bir kanıt dahi sunamamıştır. (bknz, Dr.Kary Mullis).


Bu yazıda PCR testinin geçerliliğini sorguluyoruz. Fakat böyle bir şey yoktur. Temel olarak iddia konusu virüsün Koch esaslarına uygun olarak saf bir izolasyonu olmadan (Bknz Yazı 1, Yazı 2, Yazı 3) Dünya’daki hiçbir test, iddia konusu virüsü tespit edemez. Bu yazıda PCR testinin nasıl işlediğinin detayına girmeyeceğim. Bundan bir sonraki yazıda bahsedeceğim. Aşağıdaki maddeleri okuyunca bu testin %100 geçersiz olduğunu göreceksiniz. PCR testi, bazılarının garip bir şekilde herhangi bir mantık olmaksızın iddia ettiği gibi altın bir standart değildir.
1. Drosten'in PCR testi, hiçbir şekilde doğrulanıp onaylanmış olamaz çünkü testi duyurduklarında Çinliler söz konusu virüsün genetik bir dizisini temsil edebilecek "birçok" kısa gen dizisinin izolasyonunu içeren olayın başlangıcındaki ilk raporlarını henüz yayınlamamıştı. Aynı şekilde DSÖ, bu testin ilk duyurusundan 3 gün önce testi doğrulayan bir beyanat vermişti. (Prof.Christian Drosten'ın bilimsel sahtekarlığı)


2. Ocak 2020’de Prof.Drosten ve meslektaşları tarafından geliştirilen Charité test prokotolü çıkarıldığında doğrulanmamıştı, ancak DSÖ ve Robert Koch Enstitüsü tarafından kabul edilip, yaygınlaştırıldı.


3. Drosten’in testi, Çinlilerin ilk raporundan önce oluşturulduğundan ve elbette henüz yeni bir virüse ait gen dizilimi olamayacağından 2003’teki eski gen dizilimi kullanılmıştır.

Prof.Drosten, hangi varsayım, deney ve kontrol denemelerine dayanarak korona virüsünün toplam 10 geninden 2 tanesinin kısmi bölümlerini belirleyen kendi test protokolüyle aktif, hastalığa sebep olan, bütün bir virüsün tespit edilebildiğini iddia edebilir?

Yani neye dayanarak bunların aslında sadece bağışıklık sistemimizin başarılı bir mücadelesi sonucu arta kalan veya kromozomlarımızın genetik kütlesinin %50’sini oluşturan ve genetik materyalimizde bulunan kusurlu, tamamlanmamış, zararsız virüs parçacıkları olmadığını iddia edebilir? (Bknz Dr.Stefan Lanka, Virüs Parçasının Yanlış Yorumlanması - Bölüm 2)


4. Prof. Drosten, 23.01.2020 tarihinde yayınlanan “Test Prosedürünün Geliştirilmesi” adlı makalesinin 3.sayfasında (soldaki sütün alttan 8.satırda) metodunun birinci ve belirleyici adımını anlatıyor;

“2019-nCoV (kovid-19) vakalarındaki virüs dizilerinin yayınlanmasından önce, sosyal medyadaki SARS benzeri bir virüsün kanıtlarını duyuran raporlara güveniyorduk. Bu yüzden salgında SARS ile ilişkili bir CoV (koronavirüs) olduğu varsayımında bulunduk.”

Halbuki o zamanlar böyle bir varsayımı destekleyecek klinik veriler mevcut değildi.

Ayrıca devamında;

"In the present case of 2019-nCoV, virus isolates or samples from infected patients have so far not become available to the international public health community. We report here on the establishment and validation of a diagnostic workflow for 2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in absence of available virus isolates or original patient specimens. Design and validation were enabled by the close genetic relatedness to the 2003 SARS-CoV, and aided by the use of synthetic nucleic acid technology."

Tercümesi:

“Mevcut Cov-19 vakasında şimdiye kadar, virüs izolatları (izole edilmiş virüsler) veya orijinal hasta örnekleri uluslararası sağlık araştırmacıları ile paylaşılmadı. Cov-19 taraması ve tespiti için gerekli iş akış sürecinin oluşturulmasını ve doğrulamasını yukarıda ifade edilen virüs izolatları veya orijinal hasta örnekleri olmadan yaptığımızı burada raporluyoruz. Tasarım ve doğrulama SARS-Cov 2003 virüsü ile yakın genetik ilişkisi sayesinde mümkündü ve sentetik nükleik asit teknolojisi yardımıyla yapıldı.”


5. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin test kılavuzunda (s.38) şöyle yazıyor :

"Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms. The performance of this test has not been established for monitoring treatment of 2019-nCoV infection"


Yani "Viral RNA'nın saptanması, bulaşıcı bir virüsün varlığını veya klinik semptomların sebebinin 2019-nCoV olduğunu göstermeyebilir. Bu test, 2019-nCoV enfeksiyonunun tedavisini izlemek için oluşturulmamıştır."

Tercümenin manası; pozitif bir test, enfeksiyon sebebinin COVID virüsü olduğunu garanti etmez. Ve hatta satır aralarını okursanız, COVID virüsü hastanın vücudunda bile olmayabilir.


6. Singapurlu doktor ve halk sağlığı yetkililerinin yazdığı bir makale korona virüs testlerine açıklayıcı bir bakış açısı getiriyor. Çok az kişinin görebileceği bir referans ekinde bulunan Singapur'da SARS-CoV-2 İle Enfekte Olan Hastaların Epidemiyolojik Özellikleri ve Klinik Seyri isimli makalede Young BE ve meslektaşları, testlerle ilgili birkaç önemli soruyu gün yüzüne çıkarıyor, (Buna dair önemli grafik için bknz. Sayfa 6, eFigure 3A). “Test, hastaları rastlantısal olarak bazen negatif bazen pozitif olarak gösteriyordu. İlginç bir şekilde, en çok belirti gösteren hastalar, pozitif sonuç almak için daha az PCR testi döngüsü uygulanan hastalar değildi.”

7. Hologic firmasının SARS-CoV-2 Testinin (Panther Fusion®️ Sistemi) kullanım kılavuzunda "Pozitif sonuç çıksa bile belirtisiz ve sağlıklı olabilirsiniz." yazar.

"Some people become infected but don’t develop any symptoms and don’t feel unwell.”

Yani, "Bazı insanlar enfekte olur ancak herhangi bir belirti göstermez ve kendilerini kötü hissetmezler." (Sayfa 2)


8. "SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit (CD019RT)" test kiti Creative Diagnostics Ürün Bilgileri : “This product is for research use only and is not intended for diagnostic use.”

Yani, "Bu ürün yalnızca araştırma amaçlıdır ve teşhis amaçlı kullanım için tasarlanmamıştır."

"Kullanım Amacı" ‘nda belirtildiği gibi: "Bu ürün 2019-Yeni Koronavirüsün (2019-nCoV) tespiti için tasarlanmıştır. Bu ürünle yapılan tespitin sonucu yalnızca klinik referans sağlar ve klinik teşhis ile tedavide tek başına kanıt olarak kullanılmamalıdır.” Test kitinin kaynağı ve ona dair genel kaynak.

9. Journal of Medical Virology'de yapılan bir araştırma, uluslararası olarak kullanılan koronavirüs testinin istikrarsız olduğu sonucuna varıyor : yanlış pozitif sonuçların yanı sıra yanlış negatif sonuçlar var. (Stability issues of RT-PCR testing of SARS-CoV-2 for hospitalized patients clinically diagnosed with COVID-19.)

Yani, Klinik olarak COVID-19 teşhisi konmuş hastanede yatan hastalar için SARS-CoV-2'nin RT-PCR testinin istikrar sorunları.


10. PCR testleri [nükleik asit testleri] ve Dr. Drosten'in çokça övülen teşhisine yönelik 2 kaynak içeren aşağıdaki referansa bakılmalıdır. Her ikisi de PCR yöntemiyle SARS-CoV2 tespitinin hataya ne kadar açık olduğunu göstermektedir.


11. Virolog Drosten temelde bunu kendisi söylüyor: "Elbette: sürecin sonuna doğru PCR bazen pozitif bazen de negatif çıkar. Bunda tesadüfün rolü vardır. Test sonucu 2 kez negatif çıkan hastalar iyileşmiş olarak taburcu edildikten sonra evde yapılan testi tekrar pozitif de çıkabilir ama bu onun yeniden enfekte olduğu anlamına gelmez.”


Wuhan Üniversitesi Halk Hastanesindeki teşhis merkezinin direktörü Li Yan, Pazar günü devlet yayın kuruluşu CCTV'ye verdiği röportajda "Test birkaç aşamalı olduğu için, belirli bir aşamadaki hata, testin sonucunu etkileyebilir."

.....

Çin Tıp Bilimleri Akademisi başkanı Wang Chen Çarşamba günü bir CCTV röportajında ​​"Testin doğruluk oranı sadece yüzde 30 ila 50 arasında" dedi.


13. İngiltere ve Kanada'dan uzmanlar, salgınların belirlenmesi ve yönetilme şekli konusunda son derece endişeli olduklarını söylüyor.

Jerome Burne healthinsightuk.org'da şöyle bildiriyor:

"Coronavirus: a reliable test is badly needed. We don’t have one."

Yani, "Koronavirüs: Güvenilir bir teste acilen ihtiyaç var. Elimizde böyle bir test yok"


14. New York Times ‘da şöyle yazıyor:

"Coronavirus Test Kits Sent to States Are Flawed, C.D.C. Says"

Yani, "CDC, “Eyaletlere Gönderilen Koronavirüs Test Kitleri Kusurlu” diyor.

"CDC, eyaletlere gönderilen koronavirüs test kitleri kusurlu ve ajans tarafından dağıtılan bazı testlerin "kesin olmayan" ölçüm değerleri verdiğini söylüyor. CDC'nin yeni kitler göndermesi gerekiyor ve bu da sonuçları daha da geciktiriyor."


15. BBC’de insanların 6 defadan fazla, ta ki 7.sinde pozitif çıkana dek test edildiği ve buna benzer saçma şeylerin olduğu bildiriliyor.


16. Bütün bunlar yeterince saçma değilmiş gibi, 1. FC Köln ve Borussia Mönchengladbach takımlarında aynı oyuncularda peş peşe yapılan testlerde sonuçlar bir pozitif, bir negatif çıkmış. Haber için Rubikon – Sahte Test makalesine bakınınız.


17. Uzun yıllardır Dünya genelinde değişime uğrayarak yayıldığı varsayılan yarasalar, köpekler, kaplanlar, aslanlar, evcil kediler ve insanlardaki farklı SARS virüslerini ayırt etmek için kullanıldığı söylenen bir test, nasıl olur da sadece dört aylık olduğu iddia edilen SARS-CoV-2 tespiti için özel bir test olarak tanımlanabilir?

Kaynak: Wodarg ve NBC News


18. Tanzanya Cumhurbaşkanı, testi kontrol etti (bizim şansölyemiz henüz o aşamada değil). Kontrol sonucunda testin keçi, tavşan, evcil hayvanlar ve papaya meyvesinde de pozitif sonuç verdiği ortaya çıktı.


19. “PCR testi bulaşıcı virüsleri hiçbir şekilde tespit edemez.” Bu, testin mucidi Kary B. Mullis tarafından doğrulandı ve bu uygulamayı kendi içinde bir çelişki olarak tanımlıyor. Bilimsel bir kanıt (testin HIV’yi tespit ettiğine dair) istemek için HI-Virüsünü keşfettiği söylenen Prof. Luc Montaigner ile bile görüştü ama o da tek bir kanıt dahi gösteremedi. (Bkz. Kary Mullis)


20. Huzur evlerinde korona salgınıyla ilgili şüpheler büyük tuhaflıklara dönüşüyor; Testi pozitif çıkanların hiçbirinde hastalık belirtileri yoktu. Sleiers tamamen farklı bir görüntü veren ikinci bir test yaptırdı. Daha önce pozitif çıkan 56 kişiden bu kez sadece 2’si pozitif çıktı. 11’i ise hafif pozitif... Bu ikili bir test değil.

Laboratuvarın dediğine göre testin tüm talimatlarına uymuşlar yani sorun laboratuvarda değil !!! Çünkü bu testin yeri aslında bir çöp kutusu.


21. Vogelsbergkreis'da yapılan korona testlerinde üst üste yanlış sonuçlar | Ekran görüntüsü kaydedildi | Vogelsbergkreis’daki insanlarda yapılan korona testleri üst üste 14 kez pozitif çıktı. Başka bir laboratuvar tarafından yapılan ikinci bir incelemede bu sonucun on dört kez yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.


22. Hatalı pozitiflik oranının %85 olması tüm bu saçmalığı yerle bir ediyor. Bu demektir ki, bu test gerçekten bir virüsü tespit etseydi bile, ki bunu zaten edemiyor, o durumda pozitif çıkan 100 testin 85’i (24. takvim haftası itibariyle RKI'den alınan mevcut verilerle) hatalı olacaktı.

Diğer yandan Samuel Eckert, excel’de enfeksiyon oranını içeren harika bir analiz tablosu hazırladı. Ayrıca Dr. Steffen Rabe de bu hesaplamanın analizini bir program (indir) ile herkesin hizmetine sundu.


23. Çin’deki Xi'an Jiaotong Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi (Xi'an Çin Halk Sağlığı Okulu Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Bölümü) tarafından yapılan ilk ilginç çalışmalardan birinde %80.33'e kadar hatalı pozitiflik oranı elde edilebileceği gösterildi. Ancak sonraki birkaç hafta içinde baskılar o kadar arttı ki, çalışma geri çekildi. Bir NPR gazetecisinin de şüphelendiği üzere, çalışmanın lideri, açıklamasında bundan, bir siyasi baskı anlamına gelebilecek “hassas bir mesele olarak” bahsetti.


24. Bu çalışmadan bağımsız olarak, sözde PCR-virüs testlerinin hatalı sonuçlar verdiği uzun zamandır bilinmekteydi. Örneğin, 2006 yılında Kanada’daki bir huzurevinde SARS koronavirüsleri ile kitlesel bir enfeksiyon "tespit edildi" ve daha sonra bunun bilindik soğuk algınlığı koronavirüsleri olduğu ortaya çıktı (İnsan Koronavirüs Salgını OC43 Enfeksiyon ve SARS Koronavirüs ile Serolojik Çapraz Reaktivite).


25. Ücretsiz olarak sunulan, pek çok başka konu için de tavsiye edebileceğim Express Zeitung’un 32.sayısında PCR testi hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.27. 03/22/2022: Lothar Hirneise: PCR testine dair soru: “Birisi bana Korona'yı belirlemek için neden bir PCR testine ihtiyaç olduğunu açıklayabilir mi? PCR testleri, virüsleri çoğaltmaya yarıyor ya. Drosten gibi virologlara göre, virüsün belirtiler ortaya çıkmadan önce milyonlarca kez çoğalması gerekiyor. E o zaman bir PCR testine artık ihtiyaç kalmıyor ve doğrudan kanda tespit edilebiliyor olmalı! Komik değil mi?"


28. Testin sığırlar ve yarasalardaki RNA dizileri (Corona) üzerinde de etki ettiğini kendi podcast’inde söyleyen Drosten’in kendisi idi. Drosten ayrıca, insanlarda başka bir koronavirüs (soğuk algınlığı virüsü) RNA dizisi varsa testinin hatalı sonuç (hatalı pozitif) verdiğini de söylemişti. (Aşılar).


29. Geçerli Bir Altın Standardın Eksikliği

Bu temel bir noktadır. Testlerin, doğruluklarının ("hassasiyetlerini" ve "özgüllüklerini") belirlenmesi için, bunların eldeki mevcut en doğru yöntem olduğu bilinen "Altın Standart" ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekir.

Mesela, hamilelik testinin altın standardı hamileliğin kendisi olacaktır. Ama Avustralyalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Sanjaya Senanayake’in bir ABC TV röportajında ​​"[COVID-19] testi ne kadar doğru” sorusuna verdiği cevapta anlattığı gibi; "Kandaki stafilokokları [bakteriyi] almak için yeni bir testimiz olsaydı, yıllardan beri kullandığımız kan kültürlerimizi (bu bizim altın standardımız) bu yeni test ile karşılaştırabilirdik. Ama COVID-19 için bir altın standart testi yok."

-------

Bristol Üniversitesi'nden Jessica C. Watson bunu doğrulamaktadır. Kısa süre önce British Medical Journal'da yayınlanan "Bir COVID-19 Test Sonucunun Yorumlanması" başlıklı makalesinde, "COVID-19 testleri için kesin bir altın standart olmadığını" yazmıştır.

Ancak Wattson, testleri COVID-19 teşhisi için uygunsuz olarak sınıflandırmak veya yalnızca izolasyon ve saflaştırma ile tespit edilen bir virüsün (Koch'un varsayımları) sağlam bir altın standart olabileceğini belirtmek yerine, ciddi ciddi şunu iddia ediyor :

“pragmatik” COVID-19 teşhisinin kendisi, yani özellikle PCR testlerinin kendisi, "muhtemelen mevcut en iyi altın standarttır".

Ancak bu, bilimsel bir temelden yoksundur.

PCR testini değerlendirecek altın standart olarak PCR testinin kendisini kullanmanın düpedüz saçma olduğu gerçeğinin yanı sıra, Thomas Löscher (Münih Üniversitesi Enfeksiyon ve Tropikal Tıp Bölümü eski başkanı ve Federal Alman İç Hastalıkları Uzmanları Birliği üyesi) gibi insanların bile bize itiraf ettiği gibi, COVID-19 ‘a özel belirli bir semptom yoktur. [ Off-Guardian ]

Ve COVID-19 ‘a özel belirli semptomlar yoksa, Watson'un iddiasının aksine, COVID-19 teşhisi geçerli bir altın standart olarak hizmet edemez.

Ayrıca Watson gibi "uzmanlar" virüsün kesin varlığına dair sadece bir virüs izolasyonunun altın bir standart olabileceği gerçeğini göz ardı ediyorlar.


57 Arjantinli balıkçının denize açılmadan önce yaptırdıkları test negatif çıkmış ve 35 gün denizde bir nevi karantinada kalmış olmalarına rağmen, dönüşlerinde yaptırdıkları test sonucu pozitif çıkmıştır. Burda bir kez daha PCR testinin saçmalığını görüyoruz.Bu liste ayrıntıları yansıtmıyor ama PCR testinin nasıl bir manipülasyon aracı olduğunu gösteriyor. Bu manipülasyon yoluyla temel haklarımızın elimizden alınması ve insanların korkutulması mümkündür. "Bir Test Salgınımız Var" ifadesi bu nedenle çok isabetli bir tespittir.


 

Kanallarımızda daha birçok benzer paylaşım bulabilirsiniz:


Telgraf ana kanalı: https://t.me/Corona_Fakten


PayPal: CoronaFakten Desteği ❤️ (CoronaFakten Premiumgruppe)


Sorularınızı e-posta ile gönderebilirsiniz: coronafaktenfragen@gmail.com


En önemli öğelerimizin listesi aşağıdadır:


 

Çeviri Desteği : M.T.


Kaynak :

1.381 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör