top of page

Dünya İklim Bildirgesi | İklim Acil Durumu Yok

Güncelleme tarihi: 20 Eyl 2023


Orijinal Kaynak :


Türkçe Çevirisi


Dünya İklim Bildirgesi | İklim Acil Durumu Yok


İklim bilimi daha az politik olmalı, iklim politikaları ise daha bilimsel olmalı. Özellikle bilim insanları, modelleme çıktılarının bir sihrin sonucu olmadığını vurgulamalı: bilgisayar modelleri insan yapımıdır. Ortaya çıkan şey tamamen teorisyenlerin ve programcıların girdiği verilere bağlıdır: hipotezler, varsayımlar, ilişkiler, parametreler, kararlılık koşulları vb. Ne yazık ki, ana akımın iklim biliminde bu verilerin çoğu açıklanmamıştır.


Bir iklim modelinin sonucuna inanmak, modeli oluşturanların ortaya koyduklarına (verilerine) inanmaktır. Bu, iklim modellerinin merkezinde yer aldığı günümüz iklim tartışmalarının sorunudur. İklim bilimi, sağlam özeleştiri yapan bilime değil, inançlara dayalı bir tartışmaya dönüştü. Olgunlaşmamış iklim modellerine olan saf inançtan kendimizi kurtarmalıyız. Gelecekte iklim araştırmaları deneysel bilime çok daha fazla önem vermelidir.


İklim acil durumu yok


1609'u aşkın bilim insanı ve profesyonelden oluşan küresel bir çalışma grubu bu acil mesajı hazırladı. İklim bilimi daha az politik olmalı, iklim politikaları ise daha bilimsel olmalı. Bilim insanları, küresel ısınmaya ilişkin tahminlerindeki belirsizlikleri ve abartıları açıkça ele almalı, politikacılar ise politik tedbirlerinin hayal edilen faydalarının yanı sıra gerçek maliyetlerini ve sonuçlarını da tarafsız bir şekilde hesaplamalıdır.


Isınmaya doğal ve antropojenik faktörler neden olmaktadır

Jeolojik arşiv, Dünya'nın ikliminin, gezegen var olduğu sürece doğal soğuk ve sıcak evrelerle birlikte değiştiğini ortaya koyuyor. Küçük Buzul Çağı 1850 gibi yakın bir tarihte sona erdi. Bu nedenle şu anda bir ısınma dönemi yaşıyor olmamız sürpriz değil.


Isınma tahmin edilenden çok daha yavaş

Dünya, modellenen antropojenik zorlama temelinde IPCC'nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) öngördüğünden önemli ölçüde daha az ısındı. Gerçek dünya ile modellenen dünya arasındaki uçurum bize iklim değişikliğini anlamaktan uzak olduğumuzu söylüyor.


İklim politikası yetersiz modellere dayanıyor

İklim modellerinin pek çok kusuru var ve küresel politikaların araçları olarak inandırıcılıktan çok uzaklar. CO2 gibi sera gazlarının etkisini yükseltiyorlar. Ayrıca atmosferin CO2 ile zenginleştirilmesinin faydalı olduğu gerçeğini de göz ardı ediyorlar.


CO2 bitki besinidir ve dünyadaki tüm yaşamın temelidir

CO2 kirletici değildir. Dünyadaki tüm yaşam için gereklidir. Fotosentez bir nimettir. Daha fazla CO2 doğa için faydalıdır ve Dünya'yı yeşillendirir: Havadaki ilave CO2, küresel bitki biyokütlesindeki büyümeyi desteklemiştir. Aynı zamanda tarım için de iyidir, dünya çapında mahsul verimini arttırır.


Küresel ısınma doğal afetleri artırmadı

Küresel ısınmanın kasırga, sel, kuraklık ve benzeri doğal afetleri şiddetlendirdiğine ya da daha sık hale getirdiğine dair istatistiksel bir kanıt bulunmuyor. Ancak CO2 azaltım önlemlerinin maliyetli olduğu kadar zarar verici olduğuna dair çok sayıda kanıt var.


İklim politikası bilimsel ve ekonomik gerçeklere saygı göstermeli

İklim açısından acil bir durum yok. Bu nedenle paniğe ve alarma gerek yok. 2050 için önerilen, zararlı ve gerçekçi olmayan net sıfır CO2 politikasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Daha iyi yaklaşımlar ortaya çıkarsa, ki kesinlikle çıkacaklar, düşünmek ve yeniden uyum sağlamak için yeterli zamanımız var. Küresel politikanın amacı, her zaman güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlayarak 'herkes için refah' olmalıdır. Müreffeh bir toplumda erkekler ve kadınlar iyi eğitimlidir, doğum oranları düşüktür ve insanlar çevrelerine önem verirler.


Sonsöz


Dünya İklim Bildirgesi (WCD), dünyanın her yerinden çok sayıda yetkin bilim insanını bir araya getirdi*. Bu grubun kayda değer bilgi ve deneyimi, iklim değişikliği konusunda dengeli, tarafsız ve yetkin bir bakış açısına ulaşmak için vazgeçilmezdir.


Grup bundan sonra “Küresel İklim İstihbarat Grubu” olarak görev yapacak. CLINTEL Grubu, dünya çapındaki hükümetlere ve şirketlere iklim değişikliği ve enerji geçişi konusunda talep edilen ve talep edilmeyen tavsiyelerde bulunacaktır.


* Önemli olan uzmanların sayısı değil, gerekçelerin kalitesidir

407 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page