top of page

Av. KARADAĞ: Bir Kimse Maske Takmadığı İçin Onun Anayasal Haklarına Tecavüz Etmek Meşru Hale Gelmez

Değerli arkadaşlar, bir hususu netleştirelim. Bugün hayatımızda "maske dayatması" olarak bulunan şey, aslında yaptırımı bile olmayan bir kuraldır. Bir kimse maske takmadığı için, o kişinin Anayasal haklarına tecavüz etmek meşru hale gelmez. Onun alması gereken hizmet engellenemez.


Bir kimse maske takmıyorsa, bir başkası da bundan rahatsız (!) oluyorsa, ancak polise şikayet edebilir, polis de EN FAZLA bir tutanakla durumu TESPİT edip mülki idare amirine (vali/kaymakam) bildirebilir. Onlar da, olayda idari para cezası verilmesini gerektirecek bir yön varsa idari para cezası verilmesine karar verebilir. Bu durumda da ilgili vatandaş Sulh Ceza Hakimliğine müracaat ederek bu cezanın iptalini isteyebilir. Biliyoruz ki, Umumi Hıfzıssıhha Yasasında ve sair yasalarda bunun bir dayanağı olmadığı için SCH'ler bu cezaları iptal etmektedir.


EN FAZLA yaptırımı bu olabilecek bir dayatma kural için, "takmazsan seni tedavi etmem, seni okula almam, seni adliyeye almam, seni markete almam.." gibi kişilerin hak ve hürriyetleri gasp etme şeklinde tezahür eden tüm davranışlar NORMAL CARİ HUKUK DÜZENİMİZDE SUÇTUR.


Türk Ceza Kanunu 7. kitapta bu hakların engellenmesi halinde, hakları ihlal eden kişilere verilecek cezalar düzenlenmiştir. Buna rağmen, insanların başkası üzerinde tahakküm kurmaya, başkalarını ızrar etmeye ve onlara tasallut etmeye ne kadar meraklı oldukları bu süreçte görüldü.


Aklınızdan geçirdiğiniz hiçbir saçmalık, hiçbir kuruntu, size başkasının Anayasal haklarını ihlal etme hakkı tanımaz. Bu takdirde mevzuat gereği bir suçlu olursunuz. Ayrıca bir de faşist ve terbiyesiz olursunuz. Bu mevzuatta yazmaz, ancak hakikat budur.

İlgilisine duyurulur!!!


Av. Faruk Karadağ

 
60 görüntüleme

Comments


bottom of page