AŞI DÜZENBAZLIĞINI ve HASARINI BELGELEYEN KİTAPLAR

















Okusaydık bugün toplum olarak koşarak uçurumdan aşağı atlama yarışında olmayacaktık.


Okusaydık tıbbi infaz uygulamalarını durdurabilecek, uygulayıcılarını kanun önünde hesap verdirebilecek ve insan/hayvan sağlığından el çektirebilecektik.


Okusaydık...


Yazmayı hiç dile getirmiyorum bile...


Yokuz...


Hiçiz...


Sadece takipçi, ille el açanız...


O yüzden, sağlıktan kı rı lı yo ruz.


Tebrikler Türkiye 👏


AsenaScope

https://t.me/AsenaScope/580

189 görüntüleme