top of page

DSÖ ve CDC için Yeni Nürnberg Mahkemeleri 2021

Güncelleme tarihi: 25 Şub 2023

Yazıdan Satır Başları :

  • Dr. Reiner Füllmich önderliğindeki 1.000'i aşkın avukat ve 10.000'i aşkın sağlık uzmanından oluşan ekip, insanlığa karşı işledikleri suçlar için CDC, WHO ve Davos Grubu'na karşı yasal işlemler başlattı.

  • Hatalı testlere ve hileli ölüm belgelerine ek olarak, "deneysel" aşının kendisi de Cenevre Sözleşmesi'nin 32. Maddesi'ni ihlal etmektedir.

  • "Deneysel" aşı, bu Uluslararası Yasaları çiğnemeye kalkışanlara ölüm cezası getiren Nürnberg Kuralları'nın 10'unu birden ihlal ediyor.

  • Bu "aşı", aşı olarak kabul edilebilmesi için gereken 5 şartı da karşılamamaktadır ve tanım gereği bir tıbbi "deney" ve denemedir:

  • Nürnberg mahkemeleri sırasında medya bile yargılanmıştı ve İnsanlığa Karşı Suç işledikleri tespit edilen birçok doktor ve Nazi ile birlikte medya mensupları da ölüm cezasına çarptırılmıştı.

  • Yasal işlemler ilerlemektedir, deliller toplanmış durumdadır ve gittikçe sayısı artan bir uzmanlar topluluğu tehlikeyi haber vermektedir.

  • Eğer bu suçtan siz de etkilendiyseniz, olayı, olaya karışan kişileri ve olabildiğince fazla ayrıntıyı şu websitesine bildirin: www.securewhistleblower.comW.H.O. (Dünya Sağlık Örgütü) VE C.D.C. (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) – YENİ NÜRNBERG MAHKEMELERİ 2021 [İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR] – LÜTFEN BU BİLGİLERİ PAYLAŞIN!


Plazing Press | 1 Mayıs 2021Yeni Nürnberg Mahkemeleri 2021

Dr. Reiner Füllmich önderliğindeki 1.000'i aşkın avukat ve 10.000'i aşkın sağlık uzmanından oluşan ekip, insanlığa karşı işledikleri suçlar için CDC, WHO ve Davos Grubu'na karşı yasal işlemler başlattı.

Füllmich ve ekibi, hatalı PCR testlerinin ve herhangi bir eşzamanlı hastalık (komorbidite) ile ölümü, bir Kovid ölümü olarak sınıflandırmaları için doktorlara verilen emrin, sahtecilik olduğunu ortaya koyuyor.


PCR testi asla hastalık yapıcıları (patojenleri) bulmak üzere tasarlanmamıştır ve 35 döngüde (ve üzerinde) kullanıldığında %100 hatalıdır. CDC tarafından dağıtılan tüm PCR testleri 37 ile 45 döngüyle çalışmaktadır.

CDC, 28 döngünün üzerindeki herhangi bir testin güvenilir sonuç elde etmeye uygun olmadığını da itiraf etmektedir.

Tek başına bu bile, bu hatalı testi kullanarak izi sürülen sözde kovid enfeksiyonlarının %90'dan fazlasını geçersiz kılmaktadır.


Hatalı testlere ve hileli ölüm belgelerine ek olarak, "deneysel" aşının kendisi de Cenevre Sözleşmesi'nin 32. Maddesi'ni ihlal etmektedir.

1949'daki IV. Cenevre Sözleşmesi'nin 32. Maddesi'ne göre, "sözleşmeyle korunan kişileri sakatlamak ve tıbbi tedavisinin gerektirmediği tıbbi veya bilimsel deneyler"e tabi tutmak yasaklanmıştır. 147. Madde'ye göre, sözleşmeyle korunan kişilerin üzerinde biyolojik denemeler yapılması Sözleşme'yi ciddi biçimde ihlal etmektir.


"Deneysel" aşı, bu Uluslararası Yasaları çiğnemeye kalkışanlara ölüm cezası getiren Nürnberg Kuralları'nın 10'unu birden ihlal ediyor.

Bu "aşı", aşı olarak kabul edilebilmesi için gereken aşağıdaki 5 şartı da karşılamamaktadır ve tanım gereği bir tıbbi "deney" ve denemedir:

1) Aşı virüse karşı bağışıklık sağlar

Bu, Kovid'e bağışıklık sağlamayan bir "sızdıran" gen-terapisidir ve belirtileri azaltma iddiasında olsa da iki kez aşılanmış kişiler, şimdi kovid enfeksiyonları ile acile veya yoğun bakıma yatırılması gerekenlerin %60'ını oluşturuyor.


2) Aşı, aşı olanları virüse yakalanmaktan korur

Bu gen-terapisi, bağışıklık sağlamamaktadır ve iki kez aşılanmış kişiler hala virüse yakalanıp başkalarına bulaştırabilmektedir.


3) Aşı virüs enfeksiyonuna bağlı ölümleri azaltır

Bu gen-terapisi, enfeksiyondan ölümleri azaltmamaktadır. Kovid enfeksiyonuna yakalanan iki kez aşılanmış kişiler de ölmektedir.


4) Aşı virüs yayılımını azaltır

Bu gen-terapisi, virüse sıfır bağışıklık sağladığı için yine de virüsün yayılmasına fırsat vermektedir.


5) Aşı virüs bulaşmasını azaltır

Bu gen-terapisi, virüse sıfır bağışıklık sağladığı için yine de bulaşmasına fırsat vermektedir.
Nürnberg Kuralları ihlalleri şöyledir :


1. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi Deneyler) Gönüllü Onay Gerektirir

Bilgilendirilerek onayı alınmaksızın hiç kimse tıbbı bir deneyde yer almaya zorlanmamalıdır. Tıbbi yeterliliği bulunmayan medyacılar, politikacılar ve birçok kişi, insanlara bu aşıyı olmalarını, aşının güvenli olduğunu söylüyor ve bu gen terapisinin olumsuz etkilerine ve tehlikelerine ilişkin hiçbir bilgi vermiyor. Ülkeler, zorunlu Aşı Pasaportu veya Yeşil Paso hazırlıklarıyla, insanları bu aşıyı olmak veya özgür topluma katılmaktan men edilmek arasında seçim yapmaları için, tecrit, baskı ve tehditlere başvuruyor.

Nürnberg mahkemeleri sırasında medya bile yargılanmıştı ve İnsanlığa Karşı Suç işledikleri tespit edilen birçok doktor ve Nazi ile birlikte medya mensupları da ölüm cezasına çarptırılmıştı.

2. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi Deneyler) Başka Yollarla Elde Edilemeyecek Etkin Sonuçlar Getirmelidir

Yukarıda sıralandığı gibi, bu gen-terapisi aşı kriterlerini karşılamamakta ve virüse karşı bağışıklık sağlamamaktadır. Ivermectin, D Vitamini, C Vitamini, Çinko, grip ve soğuk algınlıkları için bağışıklık sistemi destekleyiciler gibi, Kovid'e karşı başka başarılı tıbbi tedaviler vardır.


3. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi Deneyler) Hayvan Deneyleri Sonuçlarına ve İncelenen Hastalığa Ait Mevcut Bilgilere Dayandırılmalıdır

Bu gen-terapisi, hayvan deneyleri atlanarak doğrudan insanlar üzerinde denenmeye başlamıştır. Pfizer mRNA araştırmasında, rhesus maymunları üzerinde BNT162b2 mRNA kullanılan bir aday çalışmadan yararlanmış ve oradaki bütün maymunlarda akciğer enflamasyonu olmuştu, ama araştırmacılar bunların yaşları 2-4 arasında genç ve sağlıklı maymunlar olmasından dolayı riski düşük kabul ettiler. İsrail, Pfizer aşıları kullandı ve Uluslararası Adalet Divanı aşı olanların %80'inin, bu gen-terapisinin enjekte edilmesinden dolayı akciğer enflamasyonu geçirdiğine ilişkin iddiayı kabul etti. Bu tehlikeli gelişmeye rağmen Pfizer kendi mRNA'larını hayvanlar üzerinde denemeden geliştirmeye devam etmiştir.


4. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi deneyler) Bütün Gereksiz Izdırabı ve Hasarı Önlemelidir

ABD'de bu deneyin başlatılmasından bu yana, CDC'nin VAERS raporlama sisteminde kayıtlı 4.000'i aşkın ölüm ve 50.000'i aşkın aşı hasarı, AB'de ise 7.000'den fazla ölüm ve 365.000 aşı hasarı bildirilmiş olup, bu kuralın ciddi bir biçimde ihlal edilmesidir.


5. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi deneylerde) Hasar veya Ölüm Olacaksa Hiçbir Deney Yapılmamalıdır

Bkz 4. Kural, gerçeği baz alan tıbbi veriler ışığında, bu gen-terapisi ölüme ve hasara yol açmaktadır. Geçmişteki mRNA araştırmaları, şu anki gen deneyi için birden fazla riskin gözardı edildiğini gösteriyor. 2002 tarihli bir Sars-Cov spike proteinleri araştırması, bunların enflamasyon, imünopatoloji, kan pıhtılarına neden olduğunu ve Angiotensin 2 ekpresyonunu engellediğini ortaya koymuştu. Bu deney, bedeni bütün bu risklerle, söz konusu spike proteinini üretmeye zorluyor.


6. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi deneylerin) Riski Faydasını Asla Aşmamalıdır

Kovid-19'dan iyileşme oranı %98-99'dur. mRNA gen-terapisinin yolaçtığı hasarlar, ölümler ve olumsuz yan etkiler ise %1-2'lik bir riskin fersah fersah ötesindedir. Tavuklarda Marek hastalığı çalışmasında, "sıcak virüsler"in ve varyantlarının hastalığı daha da ölümcül hale getirdiği ortaya konulduğu için, "sızdıran" aşıların tarımdaki kullanımı ABD ve AB'de yasaklanmıştı. Fakat, insanlar üzerinde kullanılması söz konusu olduğunda, bu durum, sızdıran aşılar yüzünden daha ölümcül yeni varyantların ortaya çıkması riskine tümüyle vakıf olan, CDC tarafından yok sayıldı.


7. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi deneylerde) En Ufak bir Hasar, Sakatlık veya Ölüm Olasılığı için Tedbirli Olunmalıdır

Hiçbir tedbir alınmamıştır. Bu gen-terapisi, yalnızca Acil Kullanım kararnamesi kapsamında onaylanmış olup, hayvan ve insan denemeleri atlanarak yanlış bilgilendirilen halka dayatılmıştır.


8. Nürnberg Kuralı: Deneyler Bilimsel Açıdan Yeterliliği Olan Kişilerce Yürütülmelidir

Bu aşıların güvenli ve etkili olduğunu iddia eden politikacı, medyacı ve aktörlerin bilimsel yeterliliği yoktur. Propaganda tıp bilimi değildir. Walmart gibi çoğu perakendecinin, ayaküstü aşılama merkezlerinin, bilgilendirilmeyen halka tıbbi gen-terapileri uygulama yeterliliği yoktur.


9. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi deneylerde) Herhangi Biri Herhangi Bir Zamanda Deneye Son Verme Özgürlüğüne Sahip Olmalıdır

85.000'i aşkın doktor, hemşire, virolog ve epidemiyoloğun şiddetli itirazlarına rağmen bu deneye son verilmemektedir. Üstelik, bu deney yüzünden şimdiye kadar olan önlenebilecek ölümlere hiçbir atıf yapılmaksızın, aşıları kabulü zorunlu hale getirecek gittikçe daha fazla sayıda yasa değişikliği girişiminde bulunularak, mecburi ve dayatılmış aşılar oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor, deneysel ‘güncelleme’ aşılarının her 6 ayda bir yapılması planlanıyor. Umarız, bu yeni Nürnberg Mahkemesi insanlığa karşı işlenen bu suça son verecektir.


10. Nürnberg Kuralı: (Tıbbi deneylerin) Hasar veya Ölümle Sonuçlanma Olasılığı Varsa, Bilim İnsanı Herhangi Bir Aşamada Deneye Son Vermelidir

Bu deneyin ölüm ve hasarla sonuçlanmakta olduğu istatistik raporlama verilerinde açıkça görülüyor, buna karşın bütün politikacılar, ilaç şirketleri ve sözde uzmanlar, bu gen terapisinin yanlış bilgilendirilen halka verdiği zararı durdurmak üzere hiçbir girişimde bulunmuyor.İnsanlığa karşı bu suçun durdurulmasına yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz?


Bu bilgileri paylaşın. Politikacılarınızı, medyanızı, doktorlarınızı, hemşirelerinizi, insanlığa karşı bu suça ortak oluyorlarsa, onların da Cenevre Konvansiyonu'nda şekillenen yasalara ve Nürnberg Kuralları'na tabi oldukları, yargılanabilecekleri, suçlu bulunabilecekleri ve idam edilebileceklerine ilişkin bilgilendirin.

Yasal işlemler ilerlemektedir, deliller toplanmış durumdadır ve gittikçe sayısı artan bir uzmanlar topluluğu tehlikeyi haber vermektedir.

corona-ausschuss.de adresindeki Kovid Komitesi websitesini ziyaret edin ve

eğer bu suçtan siz de etkilendiyseniz, olayı, olaya karışan kişileri ve olabildiğince fazla ayrıntıyı şu websitesine bildirin: www.securewhistleblower.com

İnsanlığa karşı suçlar hepimizi etkiliyor. Bunlar sizi, çocuklarınızı, ebeveyninizi, aile büyüklerinizi, toplumunuzu, ülkenizi ve geleceğinizi tehdit eden suçlardır.


Çeviri : M.K.Kaynaklar :

Blazing Press

Daily Expose

Nürnberger Kodex

CDC, 28 döngünün üzerindeki herhangi bir testin güvenilir sonuç elde etmeye uygun olmadığını da itiraf etmektedir.

CDC: PCR tests to be run at higher cycle counts for unvaxxed vs vaxxed, ensuring positive tests for unvaxxed and negative for vaxxed

CDC'nin VAERS raporlama sistemi

6.919 görüntüleme

Comments