CDC verilerine göre : Aşı olanların %3 ‘ü iş göremez, çalışamaz ve tıbbi yardıma muhtaç hale gelmiş!