top of page

Koronavirüs KANITI için 100.000 € ’luk İDDİA

Kimse Koronavirüsünün kanıtı için 100.000 € istemiyor mu?

5 Ağustos 202022 Mart'ta açıklanan SARS-CoV-2 virüsünün varlığının bilimsel kanıtı için 100 bin avroluk ödüle şu ana kadar bir başvuru gelmedi. Görünüşe göre virüs hakikaten mevcut değil - ve PCR testleri boşuna.


22 Mart'ta (Türkçesi bu yazının devamında/altta), DSÖ'nün bir pandemi iddiasını ilan etmesinden 11 gün sonra, hastalığa neden olan belirli bir SARS-Cov-2 koronavirüsün varlığına dair bilimsel kanıt göstereceklere 100.000 avro teklif ettim.


Bilimsel bir kanıt, kendisinden beklenildiği üzere sağlıklı bir akıl ile kolayca anlaşılabilir olmalıdır.


Bu yazıyı 5 Ağustos’ta yazıyorum. Tüm toplumun tecrit edilmesinin dışında ne oldu?

Hiçbir şey.


Nerede şimdi o çok bilmişler, panik yapıcılar, her yerde olan görünmeyen şeytani virüslere karşı bizi uyaranlar, kıyamet kahinleri, ukalalar, pandemi faşizminin savunucuları?


Hepiniz Mayorka’da (İspanya’da) tatilde misiniz? Yoksa benim entellektüel seviyeme inmeye tenezzül etmiyor musunuz?


Bay Drosten’in (Alman Robert Koch Enstitüsü Başviroloğu) ve Bay Wieler’in (Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı) benim iddia teklifimle ilgilenmemeleri anlaşılır, çünkü 100.000 avro onların dişinin kovuğuna yetmez: çünkü bugünlerde viral korku kışkırtıcılığı, savaş çığırtkanlığından daha karlı.


Peki bilim veya tıp doktorasına sahip yüzbinlerce akademisyen için de 100.000 avro dişin kovuğu mertebesinde mi?


Ya ilaç lobilerinin kendilerine aşıladığı üzere üniversitelerde çalışkan bir şekilde her şeyi ezberleyerek öğrenen zeki tıp öğrencileri nerede?

Alman zekası nerde?


Televizyon koltuklarınızdan kalkıp koronavirüs hakkındaki bilimsel gerçekleri araştırmak ve herkesin önünde kulağımı çekmek için 100.000 avro çok mu az?


Hadi buyrun, bunu hayal bile edemiyorum.


Aksi durumda PCR testlerinin gösterdiği şeyin hastalığa neden olan özel bir virüsle kesinlikle bir ilgisinin olmadığı konusunda haklı olacağım.

Tıp Muhabiri Hans U. P. TolzinKaynak:


 

22 Mart’taki İddia Teklifi Haberi (son güncelleme 24 Mart)

Koronavirüs İddiası : Virüs Kanıtı için 100.000 €


Mantıksız korkularla bezenmiş ve sağlık endişesi kisveti altında bizi tehdit eden Çin modeline benzer bir diktatörlük modeli ile tehdit ediliyoruz. Tıp muhabiri Hans U. P. Tolzin, nihayetinde nedensel bir tartışmayı başlatmak için solunum hastalıklarına neden olduğu konuşulan koronavirüsün bilimsel bir kanıtı için 100.000 avro para ödülü teklif etti.

Son değişiklik: 24 Mart 2020, 10:00

(11 Mart 2020 referans tarihi için açıklama belirtilmiştir, eke bakınız)

2003 yılında, SARS salgını olduğu iddia edilen ilk korkutma taktiklerinin arkasındaki gerçekleri araştırmış ve sonucunu “Salgın Hastalık Mucitleri” adlı kitabımda yayınlamıştım. Bugün korku kışkırtıcılığının boşuna olduğunu bilmemizle beraber ne yazık ki hala bir şey öğrenemedik. Hatta tam tersi!

Solunum hastalıkları, özellikle yılın soğuk zamanlarında çok yaygındır ve çok çeşitli nedenleri ile etkili faktörleri olabilir. Muayeneyi yapan doktor, hastalarına etkili bir şekilde yardımcı olmak istiyorsa, tanı koyarken bu olası nedenleri ve etkili faktörleri de hesaba katmalıdır. Bu kapsamlı anamnezi (hastalık geçmişi) ve teşhise “ayırıcı tanı” da denir.

2003 yılında, SARS ile ilgili sayısız yayında hastalığa neden olan bir virüsün varlığına dair ikna edici bir kanıt bulamadım ve aynı şekilde bugün de SARS-2 salgını hakkında da herhangi bir kanıt bulamadım. Benim görüşüme göre, mevcut tedbirler sorumsuz panik kışkırtcılığı ve temel haklarımızın tamamen haksız olarak ihlalidir.

Panik kışkırtıcılığı sorumsuzluktur.

Benim açımdan virologların ve onları dinleyen, korkuyla yönlendirilen toplumun düşünceleri dışında, hastalık ile virüs arasında nedensel bir bağlantı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Herkes laboratuvar testi sonucunda pozitif olabilir – ve tamamen sağlıklı olabilir ve öyle de kalabilir. - Mevcut laboratuvar testlerinin bir hastalığın nedeni veya sağlık hakkında bir şey söyleyebileceği sonucunu çıkaramıyorum.

Bu nedenle ilan ediyorum ki;

 1. Hastalığa neden olan SARS-CoV-2 koronavirüsüne dair bir kanıt yok.

 2. Hiçbir zaman onaylanmamış şüpheli laboratuvar testleri var.

 3. Virologlar, şüpheli laboratuvar testlerinden biri pozitif sonuç verdiğinde, hakim teşhis yorumlama metodunun yanlış olduğunu iddia ediyorlar.

 4. Ayrıca geleneksel tıbbın tamamında uygun bir “ayırıcı tanı” talep etme konusunda genel bir isteksizlik vardır.

 5. Virüs tespiti sorunu ve birikmiş ciddi solunum yolu hastalıklarının gerçek nedenleri hakkında gerçek bir teknik tartışma yoktur.

 6. Bunu değiştirmek için, spesifik SARS-CoV-2 ile bir bulaşma deneyinin başarılı olduğunu bilimsel bir yayınla kanıtlayana 100.000 avro ödül veriyorum. Bulaşma deneyi deneklerde güvenilir şekilde solunum yolu hastalıklarına sebep olmalıdır.

100.000 avro için son tarih

 1. Birisinin bana ses getiren bilimsel bir yayın sunarak yanlışımı gösterip, itiraf etmemi sağladığı gün, veya

 2. bir mahkemenin beni para ödülünü ödemeye mahkum ettiği gün,

Bu tarihten bir ay içinde 10.000 avro’yu ve sonraki 1 yıl içinde de bakiye miktarı ödeyeceğim.

31 Aralık 2020'ye kadar geçerli bir kanıtı almazsam, herkese açık ödül geçersiz sayılacaktır. O zamana kadar toplanan bahis miktarının tümü, genel ödülümün 2. aşaması için kullanılacaktır. Bunu da 1 Ocak 2021'de açıklayacağım.

Hastalığa sebep olan bir koronavirüs SARS-CoV-2’in kanıtlama koşulları

 1. Virüsü tanımlayan laboratuvar testi, yüksek oranda saflaştırılmış ve onaylanmış virüse dayanmalıdır, yani damıtılmış su gibi nötr biyolojik bir çözelti içinde yabancı partiküllerden ve kimyasallardan arındırılmış olmalıdır. Testin onayı bilimsel bir yayında belgelenmeli veya en azından bağımsız başka bir araştırma grubu tarafından geçerli sayılmalı.

 2. Onaylanmış virüs kanıtı sadece hasta kişilerde tespit edilmiş olmalı, sağlıklı kişilerde değil.

 3. En azından primatlardan (maymun türleri ve insanları içine alan memeliler takımı) oluşan bir denek grubunda bulaşma deneyi başarıyla gerçekleştirilmiş olmalı.

 4. Bu bulaşma deneyi, birinci araştırma grubundan tamamen bağımsız olarak ikinci bir araştırma grubu tarafından en az bir kez başarıyla teyit edilmiş olmalıdır.

 5. Başarılı bulaşma deneyi, sadece yüksek oranda saflaştırılmış patojen ile gerçekleştirilebilir. Hiçbir şey karıştırılamaz. İstisna: biyolojik olarak nötr bir çözücü, örneğin damıtılmış su.

 6. Bulaşma deneyi doğal bulaşma yollarını kullanmalıdır, mesela; primat ve deneklerin nefeslerine virüsün aerosol (sprey) şeklinde püskürtülmesi

 7. Enfeksiyon girişimi en az 5 kişiden oluşan bir grupla veya primatlarla - ve hepsiyle başarılı bir şekilde - gerçekleştirilmiş olmalıdır.

 8. İkinci bir karşılaştırmalı ve rastgelelik ilkesine göre oluşturulan deney grubu – görünüşten anlaşılmayan - aynı şekilde bir plasebo (ilaç olarak verilen tesirsiz madde) almış olmalıdır. Araştırmayı yürüten grubun meydana gelen belirtileri etkilenmeden kaydedebilmesi için güvenilir bir körleme (deneyi yürüten çalışma ekibine placebo ile ilgili önden bilgi verilmemesi) sağlanmalıdır.

Bana sunulacak bilimsel yayında yukarıdaki 8 maddenin hepsi yoksa ama atıf yapılan başka yayınlar varsa, onlar da sunulmalıdır.

E-posta yolu ile bir veya birden fazla internet bağlantısı yollamak yeterli değildir. Bilimsel yayının Almanca veya İngilizce olarak rahatlıkla okunabilir şekilde orjinalinin veya kopyasının (PDF dosyası şeklinde de olabilir) gönderilmesi gerekmektedir.

Bilimsel yayına en az 4.000 karakterlik ayrıntılı Almanca bir özet eklenmelidir. Para ödülünün ödenmesi buna bağlıdır. - ancak elbette yalnızca ilgili yayın tarafından %100 desteklendiği durumda.

Yayın ve gerekçe, e-posta ile aşağıdaki e-posta adresine veya posta ile aşağıdaki posta adresine gönderilmelidir. Belge, değerlendirmeye alınabilmesi için son teslim tarihinden önce elime geçmelidir.

Para ödülünü talep eden kişi halka açık bir tartışmaya açık ve hazır olmalıdır, yani bilinmez kişi olmamalıdır.

Başarılı şekilde yürütülecek bulaşma deneyinin ve bağımsız onayının, atıfta bulunacağı yayın tarihi, 11 Mart 2020'den önce, yani Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgını ilan etmeden önce olmalıdır.

Gerekli görülmesi halinde koşulları uyarlama veya belirleme hakkımı saklı tutuyorum. Yayının sunulduğu tarihte bu web sitesinde çevrimiçi olan hüküm ve koşullar geçerlidir.

İddia başladı!

Herrenberg, 22 Mart 2020, saat 22:00

Hans U. P. Tolzin

Widdersteinstr. 8

D-71083 Herrenberg

Yazılarımı okuyanlara ve bütün arkadaşlara

Bu halka açık ödülün amacı, genel olarak halkın, kibirli uzman ve politikacıların mevcut ve gelecekteki keyfi davranışlarından korunmasıdır. Bu yüzden ödül için desteğinizi rica ediyorum. Kendim kısa sürede 10.000 avroyu bulabilirim ama söz verilen 100.000 avroyu değil, dolayısıyla katkıda bulunacak herkese çok teşekkür ederim. Para ödülü son tarih olan 31 Aralık 2020’ye kadar belli olmazsa bile, benim 10.000 avrom sepette kalacak ve diğer toplanan tutar ile birlikte ikinci ödülde kullanılacaktır.

Lütfen desteklerinizi aşağıdaki şekilde yollayın;

PayPal aracılığıyla info@agbug.de adresine veya AGBUG, Volksbank Herrenberg, IBAN: DE13 6039 1310 0379 6930 03, BIC: GENODES1VBH hesabına

24 Mart 2020 tarihinde saat 10:00 yapılan ekleme

Patojenik bir koronavirüsün kanıtı SARS-CoV-2, aşağıdaki nedenle 11 Mart 2020'den önce sağlanmış olmalıdır: Bahsi geçen günde, DSÖ salgın ilan etti. Bu ciddi önlemin bilimsel temeli, bu nedenle 11 Mart 2020'de zaten mevcut olmalıdır. Şayet mevcut değilse, bir pandemi beyanı haklı gösterilemez ve DSÖ'deki sorumlular suçlu olarak kabul edilir. Bunu ödül ilanımla tam olarak ispatlamak istediğim için, virüs kanıtı 11 Mart'tan önce olmalıdır. 11 Mart'tan sonra çıkan yayınlar sayılmaz.


Tıp Muhabiri Hans U. P. TolzinÇeviri Desteği: M.T.


Kaynak:

1.900 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

コメント