top of page

KUDUZ, PASTEUR VE KUDUZ AŞISI | Bilimsel İnceleme - Dr. Millicent Morden

Yazan: Millicent Morden (Doktor & Cerrah)


Bilimsel İncelemede Kuduzun Geçmişteki Bugünü


Kuduz, şeytanın hayvan ve insan arasında gidip geldiğine ve hastalık taşıdığına inanılan zamanlardan kalma eski bir batıl inançtı.

 

Daha önce beyin kanaması geçiren Pasteur, bu eski hurafeyi para kazanma hastalığına dönüştürdü.

 

Kuduz, artık, uluslararası alanda faaliyet gösteren “Vivisection Trust”ın gözdesi durumundadır.

(Viviseksiyon, “bilimsel ve tıbbi amaçlarla” canlı hayvanlar üzerinde deney yapma uygulamasıdır.)

Viviseksiyon’un kanıtladığı bir şey varsa, o da insanın bir köpekten herhangi bir gerçek hastalığa yakalanmasının imkânsızlığıdır.

 

Bu kirli paranın gerçekleri, kandırılmış halktan daha ne kadar süre gizlenecek?

 

Eski kütüphanelerdeki makalelerde yer aldığı üzere, bir kralın öpücüğü kuduzu tedavi edebilirdi. Daha sonra kralın giysisinin bir parçasının da aynı derecede etkili olacağı keşfedildi.

Sonraları, "kuduz taşı" ısırık bölgesine yerleştirildiğinde "kuduzu” çekip çıkarabilirdi.

Daha sonra ise “seni ısıran köpeğin tüylerinin” bir kısmı ya çiğnenip yutuluyor ya da yaraya bağlanıyordu.


Sonraki başka bir keşif ise “yabani hamamböceği” özünün kullanılmasıydı.


1806'da Bay Kraus adında biri, 20 yıldan fazla bir süre kuduz hastalığını New York'tan uzak tutan bilimsel keşfi için o zamanki New York bölgesinin yöneticileri tarafından 1.000 dolar ile ödüllendirildi. Formülü kayıtlara geçmiştir ve bir eşeğin ya da köpeğin öğütülmüş çene kemiğinden, bir parça tay dilinden ve Birinci George'un saltanatının bir kuruşunun yeşil pasından oluşuyordu.

 

Bu sonuncusu, Pasteur'ün zamanına kadar kuduzu gündemden uzak tutmuş gibi görünüyor. Tıp, Pasteur'ün Joseph Meister'ı şaşırtıcı bir şekilde iyileştirmesiyle ilgili çok şey duymuştur. Fakat Meister’ın üç akrabasının aynı köpek tarafından ısırıldığı ve Pasteur'ün tedavisi olmadan tamamen iyileştiği gerçeğinden pek bahsedilmez.


"Hidrofobiye Karşı Bir Aşı - L'Illustration'dan."

Harper's Weekly 29:1513 (19 Aralık 1885), s. 836. Bert Hansen Koleksiyonu, New York


Çağdaşlarından Dr. H. Bastian, Pasteur'ün bilimsel fikirlerine ve sonuçlarına sert bir şekilde karşı çıktı. Pasteur'ün bir başka çağdaşı olan Dr. Antoine Bechamp, Pasteur'ün kuduzla ilgili raporlarına güçlü itirazlarda bulundu. Bu arada ipekböceği hastalığının nedenini daha önce keşfettiğini iddia eden kişi de Dr. Bechamp'tı. O (Bechamp) aynı zamanda fermantasyonla ilgili keşifleri yapan adamdı. Fransız Bilim Akademisi'nin kayıtları Bechamp'ın iddialarını doğruluyor.

 

İngiltere'den Dr. W.R. Hadwen de Pasteur'le ihtilafa düşmüştü. Washington'daki Hayvan Endüstrisi Bürosu'nun eski başkan yardımcısı Dr. William A. Bruette de Pasteur'ün çağdaşıydı ve Pasteur'ün bulgularının yanlış olduğuna dair birçok kanıt sundu.

Dr. Bruette, aslında kuduz aşısının sadece bir sahtekarlık değil, aynı zamanda zararlı olduğunu da kanıtladı.

Kuduz aşılarının kullanımını eleştirerek, "aşıların hastalık yaydığını" belirtiyor. Kuduz aşılarının satışının tam bir dolandırıcılık olduğunu söyleyecek kadar ileri gidiyor.

Dr. Matthew Woods, Pasteur'ün bir başka çağdaşı, o zamanlar Philadelphia Tıp Fakültesi'nin önde gelen üyelerinden biriydi. Kuduz konusunda çok şey yazıldı. Kendisi de şöyle yazdı: "Her yıl ortalama 6.000'den fazla başıboş köpeğin yakalandığı, yakalayıcı ve bakıcıların sıklıkla ısırıldığı Philadelphia Köpek Barınağı’nda, 25 yıllık tüm tarihi boyunca tek bir hidrofobi vakası bile yaşanmadı. Bu süre zarfında 150.000 köpeğe müdahale edildi.”

“Birkaç yıl önce Londra Hastanesi'nin kayıtları 2.668 kişinin kuduz köpekler tarafından ısırıldığını gösteriyordu. Hiçbirinde hidrofobi gelişmedi.”

 

Londra'daki St. George's Hastanesi'nde, sözde kuduz köpekler tarafından ısırılan 4.000 hasta kayıtlara geçmiştir. Hiç hidrofobi vakası yok.


“Pensilvanya Hastanesi'nde 140 yılda meydana gelen tüm hastalıkların kayıtlarında, hidrofobi olduğu varsayılan sadece 2 vaka meydana geldi. Ancak bu vakalardan birinde, bakteriyolojik teste tabi tutulan vakada "hidrofobi" tanısı doğrulanmadı ve yerel sağlık yetkilileri ölümün kuduza bağlı olarak kaydedilmesini reddetti."

Eyaletin tıp çevrelerince kuduzu araştırmak üzere görevlendirilen Pennsylvania Üniversitesi Tıp Tarihi öğretim görevlisi Dr. Charles W. Dulles, “Böyle özel bir hastalığın olmadığı görüşüne yakın olduğunu”, çünkü 16 yıllık soruşturmanın ardından, "Bir köpeğin ısırmasından veya başka bir nedenden kaynaklandığı kesin olarak kanıtlanabilecek kayıtlarda tek bir vaka bulamadığını" belirtti. Bu rapor ve Dr. Woods'un mektubu, Jefferson Tıp Fakültesi'nden ve Ulusal Tıp Akademisi Başkanı Dr. Theophilus Parvin; Dr. Thomas G. Morten, Adli Tıp Doktoru; Pensilvanya Üniversitesi'nden Dr. Charles K. Mills ve Poliklinik Hastanesi'nden Dr. Thomas I. Mays tarafından onaylandı.

Dr. Woods yakın zamanda kuduzu tartıştığı, mimetik hastalıklar üzerine bir konuşma yazdı. Kanıtları, sözde insan kuduzunun, düzensiz bir hayal gücünün (korku) sonucu olduğu görüşünü desteklemektedir. Hayvanlarda kuduz olarak adlandırılan hastalık genellikle kötü muamele veya yetersiz beslenme veya her ikisinden kaynaklanır.

New York'tan Dr. Wilcox, kuduz köpek ısırıklarından 11 ölüm olduğu iddiası nedeniyle "kuduz korkusunu" araştırdı. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından bu ölümlerden hiçbirinin kuduzdan kaynaklanmadığı ortaya çıktı.

Raporunun belediye meclisine sunulmasıyla birlikte "kuduz korkusu" da bir anda sona erdi.

 

Dr. Elmer Lee, Staten Island'da bir kuduz korkusunu daha sona erdirdi.

Otopside kuduz köpeğin kuduzdan değil, iplik kurdundan öldüğü belirlendi. Solucanlar hayvanın kalbine yerleşmişti.

 

Benzer bir solucan bulgusu Kiondike Kuduz Paniğini sona erdirdi.

Dr. Stillman, 1922'de kuduzun "tümüyle bir sahtekarlık" olduğu görüşünü dile getirmiş ve 40 yılı aşkın süredir çok yoğun bir muayenehaneye sahip ve Avrupa çapında bol seyahatler yapan pratisyen bir hekim olarak "hiçbir zaman hidrofobi veya kuduz vakası görmediğini" ifade etmiştir.

Bilgi talebine yanıt veren bir mektupta Dr. Stillman şunları söyledi: "Birkaç yıl önce Albany, N.Y.'de Eyalet Tarım Bakanlığı’nın kuduz karantinası ilan etmesi büyük bir heyecan yarattı. Bu 2 yıl sürdü. Birçok köpek öldürüldü. Kafaları resmi inceleme için Cornell Koleji Veterinerlik bölümüne gönderildi. Birçoğunun kuduz olduğu söylendi, ancak test sonuçlarına göre hayvanların beyninde belirli Negri cisimleri vardı."

 

"Fransa'da Pasteur'ün bir öğrencisi bana, bu Negri cisimlerinin bazen kuduz şüphesi olmadığında da mevcut olduğunu söyledi. Herhangi bir hastalık belirtisi olmayan zararsız küçük bir köpeğin kafasını Cornell'e gönderdik ve hemen kuduz olduğu söylendi. Sonunda sorumlu olan Tarım Bakanlığı'na gittim ve kuduz olduğu ilan edilen tüm köpekleri koruma altına alması ve herhangi bir kuduz vakası gelişip gelişmeyeceğini görmemiz konusunda ısrar ettim.

Tek bir kuduz vakası bile ortaya çıkmadı ve o zamandan beri de hiç kuduz vakası yaşamadık.

Sırf kuduz olup olmadıklarını anlamak için koruma altına alınan hayvanlardan hiçbiri ölmedi ve 2 yıl süren aşırı huzursuzluk ve heyecandan sonra, kudurma ya da hayali hidrofobi beklentilerine yönelik endişeler tamamen yatıştı."

Dr. J. W. Hodge, bir yılda toplanan 56.000 başıboş köpek ve kediden tek bir kuduz vakasına rastlanmadığını bildirdi. Ayrıca İngiltere'de kuduz diye bir şeyin olmadığını ve Pasteur tedavisinin kullanılmasına izin verilmediğini açıklıyor.

Dr. Hodge'un elinde, Pasteur’ün önleyici tedavisini gördükten kısa bir süre sonra "hidrofobi" nedeniyle öldüğü bildirilen 2.500'den fazla kişinin adı ve adresi bulunmaktadır. Pasteur tedavisinin bu "kurbanlarından" yaklaşık 300'ünün bir köpek tarafından ısırıldığını hatırlamadığı dikkate alındığında, bu, tedavinin hastalıktan daha ölümcül olduğunu kanıtlıyor gibi görünüyor.

 

Daha önce atıfta bulunulan

Dr. Dulles şunları söylemiştir: "Kuduz olduğu varsayılan köpekler tarafından ısırılan kişilerin tedavisindeki kendi deneyimlerimden bahsedebilirim; 30 yıldır tek bir gelişmiş hastalık vakasına rastlanmadı

ve muhtemelen diğer tıp adamlarından daha fazla sözde hidrofobi vakası gördüm." Dr. Dulles, Pennsylvania Üniversitesi'nde tıp tarihi alanında öğretim görevlisi, Rush Hastanesi'nde danışman cerrah ve Üniversite Hastanesi Müdürü olarak görev yapıyordu.

 

Ulusal köşe yazarı Dr. William Brady şunları söyledi: “Kuduz için Pasteur tedavisi kör bir tedavidir ve hiç kimse Pasteur tedavisinin kuduza karşı koruma sağlayıp sağlamadığını bilmiyor. Asla kendi isteğimle Pasteur tedavisi almayacağım ya da bu tedaviyi bu hastalıktan muzdarip olan birine uygulamayacağım, çünkü bu şekilde enjekte edilen şeyin bazı durumlarda felaket etkileri olacağından korkuyorum. Her zaman başarılı olmuyor ve bazen ardından felç oluşabiliyor.” Dr. Brady'nin görüşü, “kuduzun insanlarda meydana gelmediği" yönündedir.

 

“Bizler, tıp mesleğinde, iyi niyetli ama yanlış yönlendirilmiş kişi ve yöntemlerce gerçekleştirilen birçok hataya tanık olduk.

Hatırlanacağı üzere, köpeğin kalbinin dijital standardizasyonu, standarttan yüzde 300 sapma ile sonuçlanmıştır.”


E.D. Hume'un "Bechamp mı, Pasteur mü" başlıklı makalesinde, tartışmamızla ilgili pek çok kanıt bulunabilir. Pasteur tedavisinin kayda değer bir başarısızlığı, Pierre Roscol adındaki genç bir postacının, başka bir adamla birlikte, sözde kuduz olan bir köpeğin saldırısına uğraması, ancak köpeğin dişleri giysisinden geçmediği için ısırılmamasıydı; fakat arkadaşı şiddetli ısırıklara maruz kalmıştı. Arkadaşı Pasteur Enstitüsüne gitmeyi reddetti ve bir sağlık sorunu yaşamadı; ancak talihsiz Roscal, 9 Mart'tan itibaren posta yetkilileri tarafından tedavi görmeye zorlandı. Bunu takip eden 12 Nisan'da, daha önce hiç ısırılmadığı için (köpeğin dişleri giysisinden geçmediği için), ısırık yerinde değil, aşılama noktasında ağrıyla birlikte şiddetli belirtiler başladı. 14 Nisan'da, Pasteur'ün dünyaya getirdiği yeni hastalık olan felçli "hidrofobi" nedeniyle öldü.

 

Aynı kitaptaki başka bir olay, telkin veya korkunun sözde kuduz hastalığına neden olma gücünü gösteriyor. İnanması zor ama olay şu şekilde kayıtlara geçiyor.


“Havre'de iki Fransız genç aynı köpek tarafından ısırıldı. Biri bu etkilerden dolayı bir ay içinde öldü, ancak öncesinde arkadaşı Amerika'ya yelken açmıştı ve orada eski arkadaşının sonundan habersiz 15 yıl yaşadı. Fransa'ya döndüğünde trajediyi duydu, hastalık belirtileri geliştirdi ve üç hafta içinde "hidrofobi"den öldü.

 

Kayıtlara geçmiş bir diğer ilginç vaka ise yüzmeden dönen ve bir köpek tarafından ısırıldığını söyleyen bir kadınla ilgili vakadır. “Endişeli ebeveynler onu Pasteur tedavisine götürdüler, şiddetli bir şekilde hastalandı ve ardından öldü. Cenazeden eve dönerken onunla birlikte yüzen kız arkadaşları, ölen kızın anne ve babasına, kızın bir köpek tarafından değil, erkek arkadaşı tarafından ısırıldığını anlattı."


Pasteur Enstitüsü'nün raporlarına göre köpekler tarafından ısırılan insanlardan 3.000'den fazla ölüm kaydedildi. Tedavilerin ardından hepsi öldü. Öte yandan, Londra Hastanesi'nin birkaç yıl önceki kayıtlarına göre, köpekler tarafından ısırılan 2.668 kişi vardı ama bunların hiçbiri hidrofobi geliştirmedi, hiçbirine de Pasteur tedavisi uygulanmamıştı.

"Kimdi bu Pasteur denen adam? Gerçekte bir şey keşfetti mi?

İlkinin cevabı onun bir çeşit kimyager olduğuydu. İkinci soruya ancak L&D tartik asitlerini ayırdığının hatırlatılmasıyla cevap verilebilir. Yaptığı tek şey kesinlikle buydu. Çalışmasının geri kalanı -evet- hatta ipekböceği hastalığı ve bakteri çalışmaları bile Montpellier'in pek tanınmayan ve ihmal edilen profesörü Antoine Bechamp'tan çalıntıydı.

Profesör Bechamp'ın yazıları, doğru bir şekilde incelendiğinde, biyologların, fizyologların, patologların ve filozofların yıllardır kafasını karıştıran birçok sorunun çözümünü sağladığı görülecektir."

 

Prof. Bechamp'ın çalışmalarından bahseden, İngiltere'den Dr. Leverson şunları söylüyor:

“Bu gerçeklerin arasında, hastalıklarla ilgili mikrop teorisinin saçmalığının mutlak bir kanıtını da buldum. Bechamp'ın çalışmalarının beni kaçınılmaz olarak yönlendirdiği Pasteur'ün yazılarını inceleyerek geçen yüzyılın ikinci yarısının ve günümüzün (sözde) bilim adamlarının büyük tanrısının, aslında, emek hırsızlarının en şaşırtıcısı ve diğer insanların keşiflerinin tahrifcisi olduğuna dair tam kanıtı buldum. Özellikle Prof. Antoine Bechamp'ın ve onun çalışma arkadaşlarının keşiflerini çalan kişinin, tüm tıp tarihinin en büyük şarlatanı olduğu ortaya çıktı.”

"Bu emek hırsızının ve şarlatanın kim olduğunu zaten tahmin etmişsinizdir. Fransa'nın, anısına ülkenin her yerine heykeller diktiği ve Pasteur Enstitüsü'nü kurduğu kişi Louis Pasteur'dü."

Bu kayıt, imrenilecek bir şey olmadığından, kuduza bilinen gerçekler açısından bakalım. Negri cismi olarak adlandırılan bu cisimlerin sözde mikrosifikasyonu nedeniyle normal köpeklerin de kuduz olarak sınıflandırıldığını gördük. Bu sözde Negri cisimlerinin tanımlanmasının gözlemciye bağlı olduğunu da gördük. Gözlemciler nadiren aynı görüşte olurlar. Pasteur Enstitüsü'ndeki uzmanlar, Negri cisimlerinin kuduz belirtisi olmadığını kabul ediyor. Ayrıca Pasteur yöntemiyle tedavi uygulanmasına rağmen birçok ölüm kayıtlara geçmiştir.


Öte yandan, tedavi görmeyen hastalarda bildirilen istenmeyen etkiler (çok az vaka rapor edilmiştir), hafif yaralanmalarda korku kaynaklı açıklanabilir. Örneğin, diğerlerinin yanı sıra Kansas City'den Dr. W.W.Duke, alerji üzerine yazılarında, zihinsel ve fiziksel durumu mükemmel görünen bireylerde hafif yaralanmaların ardından meydana gelen şiddetli kasılmalar ve ölüm vakalarından bahseder.


Bu feci ölümlerin; çizikler, diş çekimi, deri altı enjeksiyonları, aşırı sıcak veya soğuk, çeşitli nedenlere bağlı şok, aşk ilişkileri vb. nedenlerden kaynaklandığı rapor edilmektedir. Alerji uzmanları sıklıkla, hastanın sağlığını etkilemiş olabilecek önceki bir hastalığın göreceli önemini vurgulamaktadır. Bu kadar çeşitli neden, "korkunun" gözlemlenen sonuçta derin bir rol oynadığını göstermektedir.


Fransız Dr. Buisson bir köpek tarafından feci halde ısırılmış ve hidrofobi nedeniyle ölüme terk edilmişti. Çektiği acı kadar korkusunun da elbette büyük olduğunu anlattı. Acısını sıcak bir banyoyla dindirmeye karar verdi. Bir buçuk saat suda kaldıktan sonra kasılmaları kayboldu ve iyileşti. Kendisine gelen diğer tüm vakaları da benzer şekilde iyileştirdi. Buisson banyoları Fransa'da kuduz vakalarında büyük başarıyla kullanılmıştır.


Almanya'da köpek ısırığı vakaları, yaranın emilmesi veya serbest kanamanın azaltılması için yaranın sıkılmasıyla makul bir şekilde tedavi edilir. Pıhtılaşmış ve kurumuş kan daha fazla tedavi gerektirmeden yaranın üzerinde bırakılır ve bir daha asla sorun yaşanmaz.


Deneyimlerime göre bu tür yaralarda yumuşak sabun ve sudan daha güçlü hiçbir şey kullanılmamalıdır. Dağlamanın dokular için çok şok edici olduğunu düşünüyorum.

 

Bu durumda kuduz bir hastalık mıdır?

Bir virüs veya mikrop izole ettik mi?

Pasteur tedavisi özel midir?

Kısacası kuduz bir gerçek mi yoksa bir hayal mi?

Bunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum çünkü sözde kuduz olan hayvanları ve insanları Pasteur tedavisini uygulamadan ele aldım ve hiçbir durumda herhangi bir ölüm veya başka kuduz belirtisi olmadı.

Ben kuduz diye bir şeyin olmadığını ve eğer bu bir hastalık olsaydı, -ki öyle değildi- kuduz için Pasteur tedavisinin hastalıktan daha kötü olduğunu gördüm.

Not: Kuduz denilen köpeklerin beyinlerinin her yerini defalarca inceledim ve şahit oldum. Fare ve tavşan deneylerinin Pasteur'ün zamanından bu yana saçma olduğu kanıtlandı.


MILLICENT MORDEN (1882-1955)

Doktor & Cerrah

72 Norman Ave.

Brooklyn 22, NYKaynaklar :

494 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare