top of page

Amacın KÖKENİ ve YOLU

Güncelleme tarihi: 23 Eyl 2021
Altyazı Metni


Öjeni, Charles Darwin'in kuzeni olan Francis Galton tarafından isim verilip sistem haline getirilmiş bir alandır.

Görünürde, sonradan genetik diye bilinecek olan kalıtımla ilgilenseler bile öjenistlere göre zengin ve güçlü olanlar şans eseri böyle değillerdi.


Ve kesinlikle acımasız iş taktikleri ve gizli anlaşmalardan da değildi.


Hayır... zengin ve güçlüler bu statülerini daha iyi bir malzemeden oldukları için elde etmişlerdi.


Aksine, fakirler de bozuk bir gen kaynağından geldikleri için fakirdiler.


Her ne kadar günümüzde bu ideolojinin, yöneten sınıfın kendine hizmet eden bir meşrulaştırması olduğunu açıkça görsek de, bu, hızla 20. yüzyıl başlarının sosyal haçlı savaşı kabul edildi.


Teddy Roosevelt'ten H.G. Wells'e, Julian Huxley'e, Winston Churchill'e, "Cemiyet zengin ve düzgün doğanların olabildiğince fazla üremesine, fakir, şekilsiz ve akıllı olmayanların çocuk sahibi olmamasına çalışmalıdır" diyen öjenist düşünceye büyük destek vardı.


Yaygın bir öjenist argüman, toplumun sınırlı kaynaklarının, daha fazla çoğalmasınlar diye, alt tabakaları destekleyecek şekilde kullanılmaması gerektiği idi.


Bunun yerine hayat kurtarıcı medikal bakım ve müdahale daha iyi kullanabilecekleri başka yerler için kısıtlanmalıydı.


Bir can kurtarmanın bir can almaktan daha büyük suç olduğu zamanlar vardı.

Negatif öjenist denenler daha ileri gittiler.Oyun yazarı George Bernard Shaw gibi bazıları, insanların devletin görevlendirdiği bir heyet önüne çıkartılıp, varoluşları için bir sebep göstermelerini ya da öldürülmelerini istedi.


01:31 - Bernard Shaw (1856 - 1950) :

İrlandalı oyun yazarıdır.

Öldürmek istediğim olağanüstü sayıda insan var.

Kabalık olarak veya kişisel değil, ama bunu hepiniz fark ediyor olmalısınız. Hepiniz, bu dünyaya hiç faydası olmayan en az yarım düzine insan tanıyorsunuzdur. Faydalarından çok zarar getiren.

Bence herkesi uygunca görevlendirilmiş bir heyet önüne getirip gelir vergisi komisyonunun önüne çıkabilecekleri gibi ve mesela her 5 veya 7 senede bir onu oraya koy ve de ki:

Beyefendi veya hanımefendi, "Lütfen varoluş sebebinizi kanıtlar mısınız?"02:12 - Bertrand Russel (1872 - 1970) :

İngiliz düşünür, matematikçi ve uluslararası hukukçu

Kitapları:

The Scientific Outlook / Bilimsel Bakış Açısı (1931)

The Impact of Science on Society / Bilimin Toplum Üzerindeki Etkisi (1952)


Bilim cemiyetleri henüz emekleme çağındalar.

Fizyoloji ve psikolojideki ilerlemelerin hükumetlere bireysel zihniyet üzerinde şu anda totaliter ülkelerde olduğundan çok daha fazla kontrol sağlayacağını bekleyebiliriz.

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) :

Alman düşünürü

Fichte'nin düşüncesine göre eğitimin amacı, özgür iradeyi yok etmek olmalıdır.

Böylece öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonra hayatlarının geri kalanı boyunca okul yetkililerinin isteyeceğinden farklı şekilde düşünememeli ve davranamamalıdır.


Anlamayanlar için bunu tekrar edeceğim.


Bilimsel cemiyetler henüz emekleme dönemindeler.


Beklenebilir ki, fizyoloji ve psikolojideki ilerlemeler hükumetlere bireysel zihniyet üzerinde şu anda totaliter ülkelerde olduğundan çok daha fazla kontrol verecektir.


Fichte'nin düşüncesine göre eğitim, özgür iradeyi yok etmeyi amaçlamalıdır. Öyle ki, insanlar okulu bitirdikten sonra hayatlarının geri kalanı boyunca eğitimcilerinin isteği haricinde düşünmeyi ve hareket etmeyi becerememelidir.


Diyet, enjeksiyonlar ve yaptırımlar

Otoritelerin uygun gördüğü türden karakter ve inançlar oluşturmak için çok erken yaşlardan itibaren birleştirilecek ve iktidarlara yönelik herhangi bir ciddi eleştiri yapmak psikolojik bakımdan imkansız olacak.


Tekrar dinleyin...


Diyet


enjeksiyonlar, enjeksiyonlar...


Yiyeceğin hepsini değiştirdikten sonra... gıdanın tamamını farklı hale getirdiler


enjeksiyonlar... ha?


Bütün yapılanlar çocuk felcini önlemek için mi zannediyorsunuz?


Yaptıkları bu enjeksiyonlar... kabakulak, kızamıkçık, boğmaca falan...


Gerçekten?


Zeka seviyeleri düştükçe etkilerini her yerde görüyoruz.


Diyet... enjeksiyonlar...


Düşün, düşün, düşün !


ENJEKSİYONLAR


ve yaptırımlar çok erken yaştan itibaren bir arada kullanılacak.


Çok erken yaş...


Yetkililerin beğendiği karakter ve inançları oluşturmak için.


Ve iktidarla ilgili herhangi ciddi bir eleştiri yapmak psikolojik olarak mümkün olmayacak.


Şimdi anlamaya başlıyor musun?
Sen onlara neler olduğunu anlatmaya başladığında gözler sönüp neden o donuk bakışlarla karşılaştığını?
Sadece anlamak istemedikleri için değil, gördüğün gibi... çoğu anlayamıyor.

Yavaş yavaş, seçici üreme ile... seçerek çiftleştirme...


Yöneten ve yönetilenler arasındaki doğuştan gelen farklılıklar neredeyse birbirlerinden farklı türler haline gelmelerine kadar artacak.


Sıradan halkın isyana kalkışması, koyunların, koyun eti yenmesine karşı organize bir isyana kalkışması kadar düşünülemez olacak.

Benzer şekilde bilimsel idareciler, sıradan erkekler ve kadınlar için bir tür ve bilimsel gücün sahibi olacaklara farklı bir tür eğitim sağlayacak.


Ve bununla teknokratlardan bahsediyor. Bilimsel güç teknokratlarda olacak.


Sıradan erkek ve kadınların uysal, çalışkan, dakik, hatasız ve hoşnut olmaları beklenecektir.

Sıradan erkek ve kadınların uysal, olmaları beklenecektir.


Uysal, çalışkan, dakik, hatasız ve halinden memnun.


Bu özelliklerin içinden muhtemelen "MEMNUNİYET" en önemlisi sayılır.


Bunu elde etmek için bütün psikanaliz, davranış bilimi ve biyokimya araştırmaları kullanılacaktır.


Bütün erkekler ve kızlar erken yaşta uyumlu olmayı öğrenecekler.


Yani onun "uyumlu olmak" için tanımı şöyle:


Herkesin yaptığının tamamen aynısını yapmak


ko-op, beraber-hareket


Herkesin yaptığının tamamen aynısını yapmak


Aynı olmak...


Bu çocuklar insiyatif sahibi olmaktan, karar verebilmekten caydırılacak.

Ve onlardaki itaatsizlik, cezalandırmadan, bilimsel araştırmayla yok edilecek.


Tekrarlayalım...


Bilimsel yöneticiler, sıradan erkek ve kadınlara bir tür eğitim sağlayacak ve bilimsel gücü elinde tutacaklar için ise başka bir eğitim...


İşte bu yüzden VAKIFLAR kurulur... Farklı planlar, HİBE ve BURSLAR...

Üniversitelerde bu iş burslarla yapılırdı.


Tüm BURSLAR teknokratlar sınıfına İTAATKAR elemanlar katmak içindi.***Ama yine de beyni yıkanmış insanlar, geri kalanlara hükmedecek olanlar aslında bunlar bizim liderimiz olanlar, toplumun ve teknokrasinin liderleri.

Ve ko-operatif (birlikte hareket) herkesle tamamen aynı şeyi yapmaktır.


Aynısı olmak... aynısı olmak... Herkesin aynı şeyi söylemesi, yapması, aynı fikirlere sahip olması.

Tamamı televizyon, medya ve magazinlerden ve uzmanlardan geliyor.


Çünkü kenedilerine ait düşünceleri yok.

Bu çocuklarda insiyatif yok edilecek ve itaatsizlik cezalandırılmadan. Bilimsel olarak alıştırmayla yok edilecek.


Groupthink (grupla beraber düşünmek) okullarda yıllardır kullanılıyor.


Çünkü bu usullerin hepsini uzun zaman önce bulan ve çocuklarda bunları deneyen kişi Russel'dı.


O, Huxley (Aldous Huxley, İngiliz yazar ve düşünür, 1894 - 1963) ve diğer birçokları farklı teknikler ve medikal personel de kullanarak ve fizyolojinizi etkileyecek belirli organizmalar üretenlerle birlikte...


Charles Galton Darwin (İngiliz fizikçi, Charles Darwin'in torunu, 1887 - 1962) erkek ve kadınların hormonal salgılarını değiştirmeyi öneren kişiydi.


Bunların hepsi yapılıyor.241 görüntüleme

İlgili Yazılar

Hepsini Gör